ΑΑΔΕ: Οι έρευνες των ελεγκτών έφεραν στο φως εικονικά τιμολόγια εκατομμυρίων ευρώ

Οι έρευνες των ελεγκτών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) έφεραν στο φως σημαντικές υποθέσεις εικονικών τιμολογίων, ύψους εκατομμυρίων ευρώ. Κατά το δεύτερο τρίμηνο της φετινής χρονιάς, ολοκληρώθηκαν έρευνες εντοπισμού μεγάλων κυκλωμάτων, που συνδέονται με την έκδοση και διάχυση στην αγορά εικονικών τιμολογίων και άλλων στοιχείων, όπως σημειώνουν πηγές της ΑΑΔΕ.

Οι σημαντικότερες υποθέσεις είναι:

1. Ατομική επιχείρηση στην Αττική, με αντικείμενο δραστηριότητας το χονδρικό εμπόριο ειδών ζαχαροπλαστικής.

Κατά το 2015: Έλαβε και καταχώρησε στα βιβλία της 212 εικονικά φορολογικά στοιχεία για ανύπαρκτες συναλλαγές συνολικής αξίας 122.000 ευρώ. Εξέδωσε 11 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 120.000 ευρώ.

Κατά το 2016: Έλαβε και καταχώρησε στα βιβλία της 2.734 εικονικά φορολογικά στοιχεία για ανύπαρκτες συναλλαγές συνολικής αξίας 40.100.000 εύρω.

Εξέδωσε 1167 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 40.100.000 ευρώ.

2. Ατομική επιχείρηση στην Αττική, με αντικείμενο δραστηριότητας το χονδρικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.

Κατά το 2015: Έλαβε και καταχώρησε στα βιβλία της 770 εικονικά φορολογικά στοιχεία για ανύπαρκτες συναλλαγές συνολικής αξίας 460.000 ευρώ.

Εξέδωσε 380 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 468.000 ευρώ.

Κατά το 2016: Έλαβε και καταχώρησε στα βιβλία της 390 εικονικά φορολογικά στοιχεία για ανύπαρκτες συναλλαγές συνολικής αξίας 1.300.000 ευρώ.

Εξέδωσε 617 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 1.306.000€.

Κατά το 2017: Εξέδωσε 387 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 595.000 ευρώ.

3. Κατασκευαστική εταιρεία (Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.) στην Αττική, κατά τις χρήσεις 2013 έως και 2019 εξέδωσε 444 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 11.400.000 ευρώ.

4. Ανώνυμη εταιρεία εμπορίας υγραερίου στη Θεσσαλονίκη, κατά τις χρήσεις 2014 έως 2018 εξέδωσε 528 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής στοιχεία αξίας 1.900.000 ευρώ.

5. Επιχείρηση εμπορίας ανταλλακτικών στον νομό Θεσσαλονίκης, κατά τη χρήση 2015 εξέδωσε 60 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 1.400.000 ευρώ.

6. Εταιρεία κατασκευαστικών εργασιών στον νομό Θεσσαλονίκης, κατά τις χρήσεις 2017 και 2018, έλαβε 87 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 1.040.000 ευρώ.

7. Ε.Π.Ε. στο νομό Αττικής με αντικείμενο δραστηριότητας το λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων και λογισμικού, με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου, κατά τις χρήσεις 2017 και 2018 έλαβε και καταχώρησε στα βιβλία της 10 εικονικά φορολογικά στοιχεία για ανύπαρκτες συναλλαγές αξίας 1.215.000 ευρώ.

8. Ανώνυμη τεχνική εταιρεία στη Θεσσαλονίκη, κατά τις χρήσεις 2015 και 2016 έλαβε 49 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 550.000 ευρώ.

9. Ετερόρρυθμη Εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανεξάρτητου δημοσιογράφου, στην Αττική, κατά τις χρήσεις 2013 και 2014, έλαβε και καταχώρησε στα βιβλία της 9 εικονικά φορολογικά στοιχεία για ανύπαρκτες συναλλαγές συνολικής αξίας 184.000 ευρώ.

10. Ατομική επιχείρηση στην Αττική, με αντικείμενο δραστηριότητας τις εργασίες επίχρισης κονιαμάτων, κατά τις χρήσεις 2014 και 2015, έλαβε και καταχώρησε στα βιβλία της 6 εικονικά φορολογικά στοιχεία για ανύπαρκτες συναλλαγές συνολικής αξίας 320.000 ευρώ.

 

https://www.newsit.gr