Έλεγχοι της Τροχαίας Αττικής σε εταιρίες ενοικιάσεως αυτοκινήτων στη Μύκονο


Σε 3 εταιρίες έκαναν ελέγχους οι αστυνομικοί και βρήκαν 32 οχήματα που είχαν φθαρμένα ελαστικά, συμπληρώσει 12 έτη και όπως προβλέπεται δεν έπρεπε να ενοικιάζονται. Αφαιρέθηκαν 30 άδειες κυκλοφορίας και 30 ζεύγη πινακίδων.