Θρήνος στη Λαμία για τον Δήμο Καλαμπαλίκη

 

Του Ανδρέα Βέλλιου

O ΔHMOΣ KAΛAMΠAΛIKHΣ YΠHPΞE ANΘPΩΠOΣ KAI AΞIΩMATIKOΣ. HTAN AΠO EKEINH THN ΠAΣTA TΩN AΞIΩMATIKΩN ΠOY ANHKE ΣTHN KOINΩNIKH EΛIT OXI EK KATAΓΩΓHΣ AΛΛA ΛOΓΩ THΣ BAΘEIAΣ ΠAIΔEIAΣ KAI MOPΦΩΣEΩΣ TOY. HTAN ΔEINOΣ PHTΩP KAI EΞAIPETOΣ ΣYNOMIΛHTHΣ ,ΓNHΣIO TEKNO THΣ AΣTIKHΣ IΔEOΛOΓIAΣ. EΔΩΣE ENTIMOYΣ AΓΩNEΣ ΣTO ΣYNΔIKAΛIΣTIKO ΠEΔIO TOΣO ΣE TOΠIKO EΠIΠEΔO OΣO KAI ΣTHN ΠPΩTH ΓPAMMH THΣ Π.O.AΞI.A THΣ OΠOIAΣ ΔIETEΛEΣE ΓENIKOΣ ΓPAMMATEAΣ .ΔIEΠPEΨE ΩΣ AΞIΩMATIKOΣ ΣTHN YΠHPEΣIA THΣ ΦΘIΩTIKHΣ KOINΩNIAΣ H OΠOIA KAI TEΛIKA TON KEPΔIΣE "ΣTEPΩNTAΣ" TON AΠO THN EΛΛHNIKH AΣTYNOMIA ΣTHN OΠOIA ΘA EIXE,ΣIΓOYPA, ΠOΛΛA NA ΔΩΣEI AN ΠAPEMENE ΣTIΣ TAΞEIΣ THΣ.EIMAI YΠEPHΦANOΣ ΠOY YΠHPΞA ΦIΛOΣ TOY KAI ΣYNOMIΛHTHΣ TOY ΣE OΛA OΣA MOIPAΣTHKAME MEΣA AΠO TIΣ ΓPAMMEΣ TOY ΣYNΔIKAΛIΣTIKOY KINHMATOΣ TΩN AΞIΩMATIKΩN. ΓIA ΩPEΣ ΠOΛΛEΣ ANTAΛΛAΞAME AΠOΨEIΣ KAI ΠPOBΛHMATIΣMOYΣ ΓIA TO ΠNEYMA, THN EΛΛHNIKH ΠAPAΔOΣH THΣ OΠOIAΣ HTAN MYΣTHΣ KAI EN ΓENEI ΓIA OΣA ΣYΓKPOTOYN THN ΠATPIΩTIKH AΣTIKH ANTIΛHΨH. KAΛO TAΞIΔI ΦIΛE ΔHMO,ΛEBENTH THΣ ΣAPAKATΣANIKHΣ ΦYΛHΣ. O KYPIOΣ NA ΣE ANAΠAYΣEI KAI NA ΣE TAΞEI "EN ΣKHNAIΣ ΔIKAIΩN" OΠOY ΔIKAIΩMATIKA ANHKEIΣ.AΣ EINAI EΛAΦPY TO ΦΘIΩTIKO XΩΜΑ

 

 

Του Ανδρεα Βελλιου