Γιάννης Σταμούλης: 12 canadair χρειάζονται για να σβήσουν έξι μεγάλα δέντρα


Διαβάστε μία ανάρτηση τού Γιάννη Σταμούλη, στην οποία περιγράφει με μαθηματικούς υπολογισμούς πόσο νερό χρειάζεται για να σβήσει μία δασική πυρκαγιά: Για την κατάσβεση 12.000 κιλών, πλήρως καιγομένων ξύλων (περίπου δηλ. 6 μεγάλων δέντρων), σύμφωνα με τον υπολογισμό που περιγράφεται στο τελευταίο βιβλίο των Κ.Ποτουρίδη-Ι.Αρσενίου, θα χρειαστούν το λιγότερο 60.000 λίτρα νερού. Δηλαδή 12 canadair από μία ρίψη, ή οι ρίψεις όλου του νερού 24 μεσαίων πυροσβεστικών οχημάτων. Και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο του νερού θα πέφτει στην καιγόμενη επιφάνεια. (για τον υπολογισμό λήφθηκε υπόψη η θερμαντική δύναμη του ξύλου σε συνδυασμό με την εξατμιστική δύναμη του νερού).