Εντός Σχολής Αξιωματικών θα μένουν οι δόκιμοι εκτός...

Ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με πρόσφατες ρυθμίσεις, οι Δόκιμοι Υπαστυνόμοι και των τεσσάρων τάξεων της Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας από την νέα εκπαιδευτική περίοδο
(Σεπτέμβριος 2020) θα διαμένουν εντός της Σχολής, εκτός των Δοκίμων Υπαστυνόμων της Δ΄ τάξης, οι οποίοι κατά το δεύτερο εξάμηνο δύνανται να διαμένουν εκτός της Σχολής.