Παναγιώτης Χαρέλας: Αν χρειαστεί, πάλι " Στο καλό " θα σας πούμε, όπως και τον Μάρτιο

Ανάρτηση τού Παναγιώτη Χαρέλα, προέδρου της ΠΟΣΥΦΥ: Στους "πειρατές" του Έβρου και του Αιγαίου, ξέρουμε να απαντήσουμε όπως πρέπει. Είναι ευδιάκριτο σε όλες τις τάξεις των Ενόπλων
Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας το υψηλό φρόνημα για την υπεράσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων μας. Είναι επίσης ευδιάκριτη και η εθνική ομοψυχία σήμερα απ' άκρη σε άκρη σε όλη την Ελληνική Επικράτεια.
Δεν χρειάζεται κάτι περισσότερο για να είναι η Πατρίδα μας έτοιμη σε οποιαδήποτε απειλή.
Αν χρειαστεί, πάλι " Στο καλό " θα σας πούμε, όπως και τον Μάρτιο!