Συμμετείχαν ιδιωτικοί ερευνητές στην Απαγωγή Λεμπιδάκη; - του Γρηγόρη Τσαγκαράκη

Κείμενο τού Γρηγόρη Τσαγκαράκη: Μετά το αίσιο τέλος στην απαγωγή τού επιχειρηματία Μιχάλη Λεμπιδακη πού κράτησε έξι μήνες και είχε προκαλέσει το ενδιαφέρον τής κοινής
γνώμης. Ακολούθησε μία μεγάλη δωρεά 30 οχημάτων στην Ελληνική Αστυνομία από Την οικογένεια. Τό ερώτημα πού τίθεται είναι ανέλαβαν η δεν ανέλαβαν συμμετείχαν η δεν συμμετείχαν. Γραφείο η Γραφεία ιδιωτικών ερευνών στην απαγωγή.                                             

Αντιπρόσωπος ΠΟΑΣΥ Νομού Ηρακλείου 
Τσαγκαράκης Γρηγόρης