Η εισαγγελία του ΑΠ είναι υποχρεωμένη να μας δώσει αντίγραφο του καταστατικού του Κασιδιάρη

Στις 10 Ιούνη, καταθέσαμε στην αρμόδια υπηρεσία της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου αίτηση να μας χορηγήσει αντίγραφο του καταστατικού που κατέθεσε ο Κασιδιάρης στις 4 Ιούνη. Στις 29
Ιούνη, η αντεισαγγελέας του ΑΠ Α. Δημητριάδου απέρριψε το αίτημά μας με την εξής λακωνική εντολή: «Απορρίπτεται ελλείψει τουλάχιστον συγκεκριμένης προσωπικής εννόμου σχέσεως στο παρόν στάδιο της διαδικασίας»!

Επειδή είχαμε σκεφθεί το ενδεχόμενο απόρριψης με το επιχείρημα της έλλειψης εννόμου συμφέροντος, επισυνάψαμε στην αίτησή μας τη Γνωμοδότηση 205/2007 του Ε’ Τμήματος του ΝΣΚ, που έκρινε ομόφωνα ότι πρέπει να μας δοθούν τα δημόσια έγγραφα που ζητούσαμε, χωρίς να χρειάζεται να επικαλεστούμε ειδικό έννομο συμφέρον. Η Γνωμοδότηση αυτή είχε υπογραφεί από τον τότε υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ε. Μπασιάκο και επομένως κατέστη δημόσιο έγγραφο, η εφαρμογή του οποίου είναι υποχρεωτική για όλη τη δημόσια διοίκηση.

Γράφει χαρακτηριστικά η Γνωμοδότηση του ΝΣΚ:

«Β. Από την ερμηνεία των παρατιθέμενων διατάξεων κατά την ομόφωνη γνώμη του Τμήματος προκύπτουν τα ακόλουθα: Η Διοίκηση υποχρεούται να επιτρέπει τη γνώση των διοικητικών εγγράφων σε κάθε ενδιαφερόμενο χωρίς μάλιστα να υποχρεούται να επικαλεστεί ειδικό έννομο συμφέρον, εκτός ορισμένων περιπτώσεων, περιοριστικώς αναφερομένων στο νόμο (αν το έγγραφο αφορά την ιδιωτική ή οικογενειακή ζωή τρίτου, ή αν η ικανοποίηση του δικαιώματος είναι δυνατόν να δυσχεράνει ουσιωδώς την έρευνα δικαστικών κλπ αρχών σχετικώς με την τέλεση εγκλήματος ή διοικητικής παράβασης…

Γ. Με βάση τα παραπάνω, κατά την ομόφωνη γνώμη του Τμήματος, η διοίκηση υποχρεούται να χορηγήσει τα αιτούμενα έγγραφα των εκθέσεων επιθεώρησης» (οι εμφάσεις δικές μας).

Το ΝΣΚ, που είναι ένα θεσμικό όργανο του Κράτους, στην ξεκάθαρη γνωμοδότησή του εξέτασε σφαιρικά, με βάση και το νόμο 2690/1999 και άλλες διατάξεις, το αν έχουμε το δικαίωμα να πάρουμε αντίγραφα των εκθέσεων επιθεώρησης. Δεν επικαλέστηκε αόριστα έλλειψη συγκεκριμένης προσωπικής εννόμου σχέσεως. Περιέγραψε συγκεκριμένα σε ποιες περιπτώσεις δεν μπορεί κάποιος να λάβει δημόσια έγγραφα. Η κ. εισαγγελέας δεν μπήκε στη βάσανο, μολονότι πέρασαν 19 μέρες απ’ όταν καταθέσαμε την αίτηση, να στηριχτεί στο ισχύον νομικό πλαίσιο.

Ως δημοσιογράφος έχω το δικαίωμα να ζητώ από την εισαγγελία του ΑΠ αντίγραφα καταστατικών πολιτικών κομμάτων. Και ως δικαστικός συντάκτης που παρακολουθεί τη δίκη της ΧΑ, έχω έναν παραπάνω λόγο να ζητήσω αντίγραφο του καταστατικού του μορφώματος που ετοιμάζεται να συγκροτήσει ο Κασιδιάρης, ηγετικό στέλεχος του νεοναζιστικού μορφώματος της ΧΑ έως πρόσφατα. Οταν κάποιος συντάσσει το καταστατικό πολιτικού σχηματισμού που θέλει να συγκροτήσει, θα ήταν φυσιολογικότατο να το έχει δημοσιοποιήσει κιόλας. Γι’ αυτό και δεν εδράζεται πουθενά η άρνηση της αντεισαγελέα του ΑΠ να χορηγήσει αντίγραφό του.

Ο Κασιδιάρης λίγες ημέρες μετά την κατάθεση του καταστατικούν τουμ ρωτήθηκε από εμάς, στη μοναδική σύντομη τηλεφωνική επικοινωνία μας, αν θα μας δώσει αντίγραφο του καταστατικού. Μας απάντησε ότι σε λίγες μέρες θα το ανέβαζε στην ιστοσελίδα του. Δεν το έκανε και προφανώς έχει τους λόγους του. Φαίνεται πως δε θέλει να ξέρουν οι ντούροι εθνικοσοσιαλιστές χρυσαυγίτες, από τους οποίους προσδοκά να στελεχώσουν το μόρφωμά του, τις θέσεις του καταστατικού. Η εισαγγελέας για ποιους πραγματικούς λόγους απέρριψε το αίτημά μας;

Θα επιμένουμε να λάβουμε αντίγραφο του καταστατικού του Κασιδιάρη από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου που είναι ενιαία και απρόσωπη αρχή. Το επόμενο βήμα θα είναι να το ζητήσουμε από τον εισαγγελέα κ. Πλιώτα.

ΥΓ. Δικαίωμα λήψης αντιγράφων καταστατικών πολιτικών κομμάτων έχει κάθε έλληνας πολίτης και όχι μόνον οι δημοσιογράφοι. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνά η εισαγελική αρχή.

Γεράσιμος Λιόντος