Ένωση Αχαΐας:Παρέμβαση στην Ηγεσία για δημιουργία συνεργείου και στην Δ.Α. Αχαΐας

Κείμενο τού Χάρη Τσίτσικα, συνδικαλιστή της ΕΛ.ΑΣ: Η πρωτοβουλία αυτή της πολιτικής και φυσικής Ηγεσίας, πράγματι ήταν πολύ σημαντική, καθώς, εκτός από χρόνο για την άμεση επισκευή
μικρών βλαβών των οχημάτων, εξοικονομούνται τεράστια ποσά κάθε χρόνο με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Μάλιστα θα ήταν ιδιαίτερα σημαντικό αυτό να επεκταθεί και σε άλλες μεγάλες δ/νσεις. Η Δ.Α. Αχαΐας διέθετε παλαιότερα συνεργείο και είναι επιβεβλημένη η επαναλειτουργία του, καθώς είναι μια δ/νση που δε διαθέτει ακόμα νέα οχήματα μέσω ΕΣΠΑ και οι βλάβες του υπάρχοντος στόλου οχημάτων  είναι πολλές και καθημερινές. Παρά τις φιλότιμες προσπάθειες όλων σε τοπικό επίπεδο, το καθεστώς με προκοστολογηση των βλαβών είναι χρονοβόρο. Το κόστος για τη λειτουργία του είναι ελάχιστο. Γιατί όχι λοιπόν;;; Τέτοιες αποφάσεις της Ηγεσίας  το μόνο σίγουρο είναι ότι λειτουργούν προς όφελος του Σώματος τόσο σε λειτουργικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο.