Με εφόδιο την τηλεϊατρική, το Κεντρικό Ιατρείο Θεσσαλονίκης καινοτομεί στην έγκαιρη και έγκυρη κάλυψη των αναγκών των Αστυνομικών

Η τηλεϊατρική στοχεύει στην κάλυψη των αναγκών των σημερινών καταναλωτών υγειονομικής περίθαλψης και έχει την ικανότητα να φέρει επανάσταση στην παροχή υγειονομικής
περίθαλψης. Υποστηρίζει προσπάθειες για σημαντική βελτίωση της ποιότητας της υγειονομικής περίθαλψης, αυξάνοντας την προσβασιμότητα και την αποτελεσματικότητα, μειώνοντας την ανάγκη μετακίνησης, παρέχοντας κλινική υποστήριξη, ξεπερνώντας τα γεωγραφικά εμπόδια, προσφέροντας διάφορους τύπους συσκευών επικοινωνίας και βελτιώνοντας τα αποτελέσματα των ασθενών (π.χ. ηλεκτρονική συνταγογράφηση). Έτσι, δεδομένης της τρέχουσας εστίασης στις προσπάθειες περιορισμού του κόστους, της βελτίωσης της παροχής φροντίδας σε όλα τα τμήματα του πληθυσμού και κάλυψης της ζήτησης των καταναλωτών, η τηλεϊατρική αποτελεί ένα ελκυστικό εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί με επιτυχία σε αυτούς τους τομείς. Παράλληλα, η έξαρση της πανδημίας του ιού covid19 επιβάλει τη πιστή εφαρμογή και τήρηση του social distancing, με τη τηλεϊατρική να συμβάλλει τα μέγιστα στη μείωση της εξάπλωσης της πανδημίας.

Στα πλαίσια αυτά, τα πολυιατρεία της ΕΛ.ΑΣ. στη Θεσσαλονίκη προμηθεύτηκαν το κατάλληλο υλικοτεχνικό εξοπλισμό και προσφέρουν όλα τα ανωτέρω στους αστυνομικούς από απόσταση, μειώνοντας την ανάγκη μετακίνησης και τους κινδύνους έκθεσης, ειδικά για τις ευπαθείς ομάδες. Με τις ίδιες διαδικασίες οι αστυνομικοί της πόλης μας μπορούν να επικοινωνούν και με τους ψυχολόγους των πολυιατρείων σε περίπτωση που υπάρχει ανάγκη και παράλληλα οι περιορισμοί στις μετακινήσεις. Τα ΚΙΘ αποτελούν ένα ισχυρό πυλώνα της διασφάλισης της υγείας των συναδέλφων προσφέροντας τα μέγιστα και εξελίσσοντας τις δυνατότητές τους. 

Η ΝΕΣΠΑΑ πιστή στις αξίες και τις αρχές που τη διέπουν συγχαίρει αυτές τις προσπάθειες για εξέλιξη και εναρμόνιση με τα διεθνή ιατρικά πρότυπα και θα συνεχίσει να προσπαθεί αδιάκοπα και μεθοδικά για ένα ακόμα βήμα για το καλό των συναδέλφων, τη δημιουργία του πρώτου Αστυνομικού Φαρμακείου με έδρα τη Θεσσαλονίκη.