Γιώργος Δεληγιώργης: Τελικά τι θα "κερδίσουν" οι βητάδες από την πρόταση της ομοσπονδίας;


Ο συνδικαλιστής της ΕΛΑΣ, Γιώργος Δεληγιώργης, ανέβασε στον προσωπικό λογαριασμό του στο Facebook το παρακάτω κείμενο: Ανάρτηση σε σελίδα Αστυνομικού ενδιαφέροντος, που
αναλύει αρκετά την πρόταση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας.
"Δύστυχος η «πλειοψηφία» της ομοσπονδίας εδώ και τέσσερα χρόνια αδυνατεί να αντιληφθεί ότι, το ισχύον μισθολόγιο για τους αρχιφύλακες μη ανακριτικούς υπαλλήλους μετά τα 29 έτη υπηρεσίας δεν προβλέπει μισθολογικά κλιμάκια, όπως και για τους ανακριτικούς αρχιφύλακες-ανθυπαστυνόμους μετά τα 32 έτη υπηρεσίας!!
Όπως αδυνατεί να αντιληφθεί ότι δεν προβλέπονται μισθολογικά κλιμάκια για τους βαθμούς του Ανθυπαστυνόμου, του Υ/Β του Υ/Α μετά τα 32 έτη υπηρεσίας με την πρόταση για το βαθμολόγιο που κατέθεσαν !
Αδυνατούν να αντιληφθούν και να διεκδικήσουν τα αυτονόητα, μισθολογικά κλιμάκια μετά τα 29 και 32 έτη υπηρεσίας για όλους τους χαμηλόβαθμους αστυνομικούς !
Τι «προτείνει» η ομοσπονδία με το βαθμολόγιο για τους μη ανακριτικούς αρχιφύλακες :
Για όσους δεν έχουν προσωπική διαφορά ή δεν έχουν συμπληρώσει τα 29 έτη υπηρεσίας
Στα 29 έτη ως Αρχιφύλακας και στο 10ο κλιμάκιο στα 1925 ευρώ
Στα 30 έτη υπηρεσίας με αίτηση του Ανθυπαστυνόμος και στο 9ο κλιμάκιο στα 1995 ευρώ [29-31 έτη]
Στα 31+ έτη υπηρεσίας, Ανθυπαστυνόμος στο 8ο κλιμάκιο στα 2065 ευρώ [31-32έτη]
Στα 32+ έτη υπηρεσίας, Ανθυπαστυνόμος στο 7ο κλιμάκιο στα 2085 ευρώ
Μισθολογική αύξηση 160 ευρώ σε διάστημα 3 ετών ! Εάν προβλέπονταν μισθολογικά κλιμάκια μετά τα 29 έτη υπηρεσίας, δεν θα χρειάζονταν προτάσεις για «βαθμούς» και σεμινάρια σε αστυνομικούς ηλικίας 53+ ετών και λίγο πριν την αυτεπάγγελτη αποστρατείας τους !!
Μετά τα 32 έτη υπηρεσίας δεν προβλέπονται μισθολογικά κλιμάκια για τους Ανθυπαστυνόμους που θα προέλθουν από την πρόταση της ομοσπονδίας !!
Για τους Αρχιφύλακες -Ανθυπαστυνόμους που λαμβάνουν προσωπική διαφορά περίπου 230 ευρώ , με την ονομασία τους σε ανθυπαστυνόμους θα «δουν», μείωση της προσωπικής διαφοράς κατά 160 ευρώ, αλλά θα υποστούν πραγματική μείωση μισθού-αποδοχών γιατί τα 160 ευρώ της βαθμολογικής «αύξησης» υπόκεινται σε κρατήσεις !
Για τους Αρχιφύλακες-Ανθυπαστυνόμους που λαμβάνουν προσωπική διαφορά 92 ευρώ θα «δουν» μια αύξηση των μεικτών αποδοχών τους κατά 70 ευρώ περίπου!!
Πρόταση η πρόβλεψη για μισθολογικά κλιμάκια, για όσους επιλέξουν να παραμείνουν στην υπηρεσία ή υποχρεωτικά παραμένουν μετά τα 32 έτη υπηρεσίας πότε θα καταθέσετε;
Τι θα «κερδίζουν» οι βητάδες με την πρόταση της ομοσπονδίας, εάν «περάσει»!
Μέρισμα και ΒΟΕΑ από το ΜΤΣ
Δεν προκύπτει οικονομικό όφελος γιατί:
Η δύο «απόπειρες» του ΔΣ του ΜΤΣ για τον καθορισμό των μεριδίων βάσει του νέου μισθολογίου , τα αναλογούντα μερίδια «θα» καθορίζονταν από το κατεχόμενο μισθολογικό κλιμάκιο κάθε υπαλλήλου -μετόχου !!
Στην Β κατηγορία το μέγιστο των μεριδίων που «θα» χορηγούσε το ΜΤΣ και στις δύο «απόπειρες» του ήταν 26, για όσους θα λάμβαναν μισθολογικά κλιμάκια από το 1ο έως και το 4ο, 24,5 μερίδια για τα μισθολογικά κλιμάκια από το 5ο έως και το 8ο και 23 μερίδια για τα μισθολογικά κλιμάκια 9ο έως 11ο !!
Η τιμή του μεριδίου για τον υπολογισμό του μερίσματος είναι στα 4,98.. ευρώ !!!!!
Για τον υπολογισμό του ΒΟΕΑ το μερίδιο υπολογίζεται με 7,61.. ευρώ και ισούται με 60 άρτια μερίσματα του μετόχου στο κλιμάκιο συνταξιοδότησης ή στο κλιμάκιο του εν ενεργεία υπαλλήλου, εάν το τέκνο έχει συμπληρώσει τα 25 έτη ασφάλισης
Οι «βητάδες» εν όψει της αυτεπάγγελτης αποστρατείας τους με τον βαθμό του Υπαστυνόμου Β΄ θα λάβουν το 6ο μισθολογικό κλιμάκιο, αλλά και όσοι αποστρατευτούν με το βαθμό της «πρότασης» του Υπαστυνόμου Α΄ και το 5ο μισθολογικό κλιμάκιο, «θα» λάμβαναν το ίδιο αριθμό μεριδίων άρα ισόποσο μέρισμα !!
Για το ΒΟΕΑ, εάν αποστρατευτείς αυτεπαγγέλτως είτε με τον βαθμό του Υ/Β, είτε με τον βαθμό του Υ/Α τα μερίδια «θα» ήταν ίδια άρα και ο υπολογισμός του ΒΟΕΑ !
Για όσους ονομασθούν Ανθυπαστυνόμοι και επιλέξουν να αποστρατευτούν με αίτηση τους, θα λάβουν μεγαλύτερο μέρισμα κατά 7 ευρώ μεικτά και εάν το παιδί τους δικαιούται ΒΟΕΑ αυξημένο κατά 500 περίπου ευρώ από έναν αρχιφύλακα σειρά τους, που θα επιλέξει να αποστρατευτεί και αυτός με αίτηση του, αλλά δεν έχει συμπληρώσει 33 έτη πραγματικής υπηρεσίας !
Εάν ο αρχιφύλακας επιλέξει να αποστρατευτεί αυτεπαγγέλτως με το όριο ηλικίας των 55 ετών ή έχει συμπληρώσει 33 έτη πραγματικής υπηρεσίας, θα λάβει το ίδιο μέρισμα και ΒΟΕΑ με τον «ανθυπαστυνόμο» σειρά του !!
Εφάπαξ βοήθημα.
Σύμφωνα μετά ισχύοντα, όσοι αστυνομικοί παλαιοί ασφαλισμένοι καταλαμβάνονται από το όριο ηλικίας των 55 ετών και έχουν 32 έτη υπηρεσίας ,ενόψει της αυτεπάγγελτης αποστρατείας τους προάγονται εκτός οργανικών θέσεων στο βαθμό του Ανθυπαστυνόμου και αποστρατεύονται με τον βαθμό του Υπαστυνόμου Β με το 6ο μισθολογικό κλιμάκιο και στα 2145 ευρώ, για τον υπολογισμό του Α΄ μέρους του εφάπαξ βοηθήματος από τα ταμεία πρόνοιας των αστυνομικών .
Η διαφορά των 20 ευρώ από τον βαθμό Υπαστυνόμου Β (2145 ευρώ) και του Υπαστυνόμου Α (2165 ευρώ) εάν τελικά περάσει η πρόταση , μπορεί να τους δώσει κατά ελάχιστα μεγαλύτερο εφάπαξ, περίπου 500 ευρώ !!
Όσοι επιλέξουν να προαχθούν στον βαθμό του Ανθυπαστυνόμου και στην συνέχεια με αίτηση τους θα αποστρατεύουν θα λάβουν μεγαλύτερο εφάπαξ βοήθημα αλλά όχι μεγαλύτερο από έναν αρχιφύλακα σειρά τους που θα αποστρατευτεί αυτεπάγγελτα !!
Αυτά ισχύουν για τους παλιούς ασφαλισμένους (έως 31-12-1992), για τους νέους ασφαλισμένους (από 1-1-1993) ενημερωτικά το Α΄ μέρος του εφάπαξ βοηθήματος υπολογίζεται στο 68% του μ.ο των συντάξιμων αποδοχών της τελευταίας πενταετίας επί τα έτη υπηρεσίας έως 31-12-2014 !!
Από 1-1-2015 και μετά το εφάπαξ βοήθημα υπολογίζεται σύμφωνα με την τεχνική βάση διανεμητικού συστήματος προκαθορισμών εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση, για όλους τους ασφαλισμένους! Επιστροφή εισφορών έως και σήμερα μιας και ο περιβόητος δείκτης gk για τα ταμεία της αστυνομίας έχει μηδενική απόδοση !
Αύξηση του μ.ο. των συντάξιμων αποδοχών
Ο μ.ο. των συντάξιμων αποδοχών ελάχιστα αυξάνεται με τα 165 ευρώ άρα ελάχιστα και η ανταποδοτική σύνταξη !!
Οι ασφαλισμένοι στο ταμείο της πρώην χωροφυλακής να μην ξεχάσουν να υπολογίσουν και την κράτηση ονομασίας στο βαθμό του Ανθυπαστυνόμου !
Οι αρχιφύλακες μη ανακριτικοί υπάλληλοι αποστρατεύονται με τον βαθμό του Υ/Β, αυτεπαγγέλτως όταν συμπληρώνουν το 55 έτος, ή έχουν συμπληρώσει 33 έτη πραγματικής υπηρεσίας !
Με τόσους ειδικούς συνδικαλιστές αλλά και αναλυτές που στελεχώνεται η πλειοψηφία, πρόταση για την ανά 5ετία ισόποση αύξηση των όλων των μισθολογικών κλιμακίων κατά τουλάχιστον 70 ευρώ δεν τολμούν να καταθέσουν !!"