ΠΟΕΥΠΣ: Προώθηση νομοθετικής ρύθμισης για την αναγνώριση βαθμολογικά, του χρόνου υπηρέτησης στις Ένοπλες Δυνάμεις στους υπαλλήλους του Π.Σ

Έγγραφο τής Ομοσπονδίας των Πυροσβεστών: Κύριε Υφυπουργέ,
     σας γνωρίζουμε  ότι υπάρχουν Πυροσβεστικοί Υπάλληλοι οι οποίοι προσλήφθηκαν στο
Πυροσβεστικό Σώμα και πριν την πρόσληψή τους σε αυτό, είχαν διατελέσει στελέχη πενταετής υποχρέωσης στις Ένοπλες Δυνάμεις.  Ο ανωτέρω χρόνος αναγνωρίζεται από το Πυροσβεστικό Σώμα μισθολογικά, αλλά δεν αναγνωρίζεται βαθμολογικά.
     Λαμβάνοντας υπόψη ανωτέρω, παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες, προκειμένου για την ύπαρξη νομοθετικής ρύθμισης, σύμφωνα με την οποία, στους ανωτέρω υπαλλήλους, να προσμετρείται η υπηρεσία πενταετούς υποχρέωσης στις Ένοπλες Δυνάμεις και βαθμολογικά, κατ’ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων που ισχύουν στο Λιμενικό Σώμα για τον ίδιο χρόνο από το έτος 2018 (Άρθρο 23 του ν.4532/2018). 
    Σας παραθέτουμε ενδεικτικό νομοθετικό κείμενο, προκειμένου να συμπεριληφθεί δια της τροποποιήσεως, στις διατάξεις του  ν.4662/7-2-2020  ως εξής:
Άρθρο ……..  
«Στο Άρθρο 114 του ν.4662/7-2-2020 προστίθεται η παρ. 5 ως εξής:  Στους Πυρονόμους, Υπαξιωματικούς και Πυροσβέστες του Πυροσβεστικού Σώματος, αναγνωρίζεται βαθμολογικά η υπηρεσία πενταετούς υποχρέωσης στις Ένοπλες Δυνάμεις, η οποία ήδη υπολογίζεται μισθολογικά».

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της  Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                             Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                        ΛΑΥΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ