Ένωση Σερρών: Άνιση κατανομή των οχημάτων ΕΣΠΑ

Καταγγελία της Ένωσης Σερρών: Κατά γενική ομολογία ένα από τα μεγαλύτερα λειτουργικά προβλήματα στην Ελληνική Αστυνομία είναι η έλλειψη σύγχρονου υλικοτεχνικού εξοπλισμού, ο
απαρχαιωμένος στόλος οχημάτων και η μη αντικατάσταση παλαιών και παροπλισμένων οχημάτων. Από το έτος 2010 ελάχιστα οχήματα κατανεμήθηκαν από το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας μέσω του κρατικού προϋπολογισμού με αποτέλεσμα το σύνολο σχεδόν των υπηρεσιών να είναι αναγκασμένες να καλύπτουν τις ανάγκες τους με παλιά και κοστοβόρα περιπολικά οχήματα. Οι εύστοχες αλλαγές του νομοθετικού πλαισίου, η απλοποίηση και επιτάχυνση των γραφειοκρατικών διαδικασιών που έπραξε η ενεστώσα Πολιτική Ηγεσία σαφώς μας βρίσκει απόλυτα σύμφωνους, καθώς έδωσε τη δυνατότητα χορήγησης κατασχεμένων οχημάτων στις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας αλλά δυστυχώς αφορά μόνο συμβατικά (ελεύθερου χρωματισμού) περιπολικά οχήματα και εξυπηρετούν Υπηρεσίες που χρησιμοποιούν τέτοιου είδους οχήματα.
    Αναμφισβήτητα, οι διαγωνισμοί που διενεργούνται τα τελευταία χρόνια από τις Διοικητικές Περιφέρειες της Χώρας και αφορούν την αγορά και κατανομή περιπολικών οχημάτων σε υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας (για υπηρεσίες Τροχαίας, φύλαξης συνόρων κτλ), εισέφεραν μια μεγάλη βοήθεια και ανακούφιση σε υπηρεσίες που χρησιμοποιούν έγχρωμα περιπολικά οχήματα καλύπτοντας βασικές και υποτυπώδεις ανάγκες αυτών των υπηρεσιών, εξομαλύνοντας την αδυναμία της Πολιτείας να χορηγήσει καινούργια περιπολικά οχήματα με κρατικούς πόρους ένεκα οικονομικής δυσπραγίας.
     Οι κατά τόπους Διοικητικές Περιφέρειες είναι αρμόδιες για την διενέργεια και ολοκλήρωση των σχετικών διαγωνισμών μέσω ΕΣΠΑ για τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας που βρίσκονται στην εδαφική αρμοδιότητα τους, ενώ η κατανομή των οχημάτων αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας. Με τους τελευταίους διαγωνισμούς ΕΣΠΑ που διενεργήθηκαν με ευθύνη των διοικητικών Περιφερειών, με μεγάλη μας χαρά διαπιστώσαμε ότι το σύνολο των Διευθύνσεων Αστυνομίας της Χώρας εφοδιάστηκαν με πέντε (5) έως εφτά (7) έγχρωμα περιπολικά οχήματα και με μεγάλη μας λύπη διαπιστώσαμε ότι οι Διευθύνσεις Αστυνομίας της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κεντρικής Μακεδονίας (Σέρρες, Κιλκίς, Χαλκιδική, Ημαθία, Πέλλα, Πιερία) αποτελούν το ‘’φτωχό συγγενή’’, αφού με εντολή του Αρχηγείου κατανεμήθηκαν μόνο δύο (2) περιπολικά οχήματα, καθώς για πρώτη φορά σε διαγωνισμό περιπολικών οχημάτων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας συμμετέχει και η Θεσσαλονίκη (Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης), ενώ σε προγενέστερους διαγωνισμούς ΕΣΠΑ για προμήθεια περιπολικών οχημάτων συμμετείχαν ξεχωριστά οι έξι Διευθύνσεις Αστυνομίας της Γ.Α.Δ.Π.Κ.Μ. και σε έτερο διαγωνισμό η Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης. Επιπροσθέτως, ενώ από τον Μάρτιο είχαμε πληροφορηθεί ότι από τα τριανταπέντε (35) περιπολικά οχήματα του 4ου υποέργου εν λόγω διαγωνισμού, δεκαοχτώ (18) θα κατανεμηθούν στις έξι Διευθύνσεις Αστυνομίας της Γ.Α.Δ.Π.Κ.Μ., δηλαδή από τρία (3) οχήματα σε κάθε Διεύθυνση Αστυνομίας και δεκαεπτά (17) οχήματα θα έπαιρνε η Θεσσαλονίκη, στην εξέλιξη των διαδικασιών ‘’πραγματοποιήθηκαν εμβόλιμες παρεμβάσεις και περικοπές’’ με αποτέλεσμα από τα τριανταπέντε (35) οχήματα, είκοσι τρία (23) να πάρει η Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης και δώδεκα (12) οχήματα οι υπόλοιπες έξι Διευθύνσεις Αστυνομίας της Γ.Α.Δ.Π.Κ.Μ., δηλαδή δύο (2) οχήματα ανά Διεύθυνση Αστυνομίας.
    Θα ήταν υπερβολή να μην παραδεχτούμε ότι στη Θεσσαλονίκη σαφώς και υπάρχουν μεγαλύτερες ανάγκες λόγω πληθυσμού και γεγονότων, αλλά θεωρούμε εξίσου υπερβολική και άδικη την αριθμητική κατανομή των οχημάτων από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας. Υπενθυμίζουμε, για όσους ίσως το ξέχασαν, ότι ο Νομός Σερρών αποτελεί τον μεγαλύτερο σε έκταση Νομό στην Κεντρική Μακεδονία με επίσης το μεγαλύτερο σε χιλιομετρική απόσταση οδικό δίκτυο, είναι ο πολυπληθέστερος μετά το Νομό Θεσσαλονίκης και η Δ.Α. Σερρών διαθέτει εννέα περιφερειακά Αστυνομικά Τμήματα και δεκατέσσερις Υπηρεσίες στο σύνολο. Επιπλέον, το έτος 2015 ήταν η τελευταία φορά που παρελήφθησαν έγχρωμα περιπολικά οχήματα για τη Δ.Α. Σερρών,  τα SUZUKI SX4 πάλι μέσω διαγωνισμού ΕΣΠΑ, τα οποία τώρα το καθένα εξ’αυτών έχει διανύσει τουλάχιστον 500.000 χιλιόμετρα, αφού αποτελούν το μοναδικό λειτουργικό περιπολικό όχημα των υπηρεσιών που έχουν διατεθεί και κινούνται 24 ώρες το 24ωρο. Επίσης, ο εν λόγω διαγωνισμός ΕΣΠΑ στο υποέργο 3 προέβλεπε την προμήθεια εννέα (9) δίκυκλων μοτοσυκλετών, οι οποίες επίσης διατέθηκαν εξ’ολοκλήρου στη Θεσσαλονίκη και οι συνάδελφοι της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. Σερρών χρησιμοποιούν τις ίδιες μοτοσυκλέτες από την ίδρυση της εν λόγω υπηρεσίας (τα τελευταία δέκα χρόνια) και στο Τ.Τ. Σερρών υπάρχουν οι ίδιες μοτοσυκλέτες τα τελευταία είκοσι χρόνια.  Θεωρούμε σκόπιμο να αναφέρουμε και να τονίσουμε ότι ανάγκες σύγχρονων και λειτουργικών οχημάτων υπάρχουν σε όλες τις Υπηρεσίες της Αστυνομίας και αναμέναμε ορθολογικότερη και δίκαιη κατανομή των οχημάτων μέσω ΕΣΠΑ ανάλογα με την έκταση της εδαφικής αρμοδιότητας της εκάστοτε Διεύθυνσης Αστυνομίας και τον πληθυσμό του Νομού. Επισημαίνουμε επίσης ότι τα δύο οχήματα που κατανεμήθηκαν στη Δ.Α. Σερρών αποτελεί σταγόνα στον ωκεανό, καθώς για την υποτυπώδη κάλυψη αναγκών σε οχήματα των υπηρεσιών της Δ.Α. Σερρών απαιτούνται τουλάχιστον ακόμη δέκα (10) έγχρωμα περιπολικά οχήματα για τις υπηρεσίες της περιφέρειας και έδρας της Δ.Α. Σερρών  και οχτώ (8) δίκυκλες μοτοσικλέτες για την ομάδα ΔΙ.ΑΣ. και το Τμήμα Τροχαίας Σερρών.
    Κύριε Υπουργέ,
    Κύριε Αρχηγέ,
    Παρακαλούμε όπως συνεκτιμήσετε όλα τα προρρηθέντα και  επανεξετάσετε εκ νέου τον τρόπο και την αναλογικότερη κατανομή των περιπολικών οχημάτων ανά Διεύθυνση Αστυνομίας σύμφωνα με την έκταση της εδαφικής της αρμοδιότητας, τον πληθυσμό εκάστοτε Νομού και τον αριθμό των υφιστάμενων Υπηρεσιών.
    Επιπροσθέτως, παρακαλούμε για την ανακατανομή των ήδη διατεθέντων περιπολικών οχημάτων και την παραχώρηση ακόμη δύο (2) εξ’αυτών στη Δ.Α. Σερρών καθώς και δύο (2) δίκυκλων μοτοσυκλετών. Επίσης, ευελπιστούμε στην ορθολογικότερη και δίκαιη κατανομή των δεκατεσσάρων (14) οχημάτων τύπου SUV του υποέργου 1 εν λόγω διαγωνισμού τα οποία πρόκειται να κατανεμηθούν το φθινόπωρο και φρονούμε ότι πρέπει να διατεθούν αποκλειστικά και αναλογικά και στις Διευθύνσεις Αστυνομίας της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κεντρικής Μακεδονίας.          
                                   
                                     Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος


Αναστάσιος ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ


 
Η Γενική Γραμματέας


ΖΑΓΟΡΑ  Ελπίδα