Θεσσαλονίκη: Αύριο το συμβούλιο εσωτερικών μεταθέσεων

Κείμενο τού Γιάννη Πεχλιβανάκη: Αύριο στις 28 07 2020 και ώρα 09.30 θα γίνει το συμβούλιο των εσωτερικών μεταθέσεων της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης που θα εξετάσει τα
αιτήματα των συναδέλφων αιτούντων εσωτερικής μετάθεσης εντός ΓΑΔΘ,των συναδέλφων που τοποθετούνται με τις τακτικές μεταθέσεις και κάποιων συνηπηρετήσεων.

ΠΕΧΛΙΒΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Αντιπρόσωπος ΠΟΑΣΥ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΜΕΛΟΣ ΑΣΠΑ