ΠΟΕΠΛΣ: Επιχειρούμενη ανατροπή βασικών αρχών ιεραρχίας – αρχαιότητας


Διαβάστε την ανακοίνωση

 Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε ότι προωθείται από τον Αρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Αντιναύαρχο Κλιάρη Θεόδωρο τροποποίηση της παρ. 13 του άρθρου 1 του πδ 81/2012, η οποία ανατρέπει τη γενική σειρά αρχαιότητας για τους ομοιόβαθμους Αξιωματικούς διαφορετικής προέλευσης.


Συγκεκριμένα, στην προωθούμενη από τον κ. Αρχηγό πρόταση τροποποίησης οι Αξιωματικοί, που προέρχονται από τη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. θα θεωρούνται αρχαιότεροι όποτε κι αν αυτοί προάγονται και όχι αποκλειστικά στην περίπτωση, που αυτοί έχουν προαχθεί το ίδιο ημερολογιακό έτος με τους Αξιωματικούς άλλων σχολών και ισχύει σήμερα.


Ως Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. θεωρούμε ότι τροποποιήσεις βασικών αρχών ιεραρχίας και αρχαιότητας δεν πρέπει να είναι αποσπασματικές, πρόχειρες, δίχως καμία διαβούλευση και σε καμία περίπτωση ως εκπρόσωποι στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. δεν πρόκειται να αποδεχθούμε τέτοιες πρακτικές.


Καλούμε τον κ. Αρχηγό να αναθεωρήσει άμεσα την εισήγησή του και ταυτόχρονα να δώσει την απαιτούμενη σημασία στα πραγματικά προβλήματα των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., τα οποία δυσκολεύουν καθημερινά την υπηρεσιακή τους ζωή.