Όμορφες στο μάτι, αλλά μη λειτουργικές οι στολές - κείμενο τού Οργανωτικού Γραμματέα της Ένωσης Ρεθύμνου

Κείμενο του οργανωτικού γραμματέα της Ένωσης Ρεθύμνου: H εμφανή παράσταση ενός αστυνομικού, είναι πολύ σημαντική  στην εκτέλεση των καθηκόντων του . Πάραυτα τα τελευταία 10
χρόνια και παραπάνω έχει να χορηγηθεί ύφασμα για τις στολές και υποδήματα των αστυνομικών .  Με αποτέλεσμα ο αστυνομικός όταν ράβει  νέες στολές και παίρνει  καινούργια υποδήματα, καθότι τα παλιά έχουν φθαρεί και θέλουν αντικατάσταση  ,    να τα επιβαρύνεται από τις οικογενειακές  του δαπάνες . Το ουσιαστικότερο όμως πρόβλημα  είναι  ότι οι  προβλεπόμενες  στολές  τύπου «μπαλντρες»,  την οποία φοραει η  πλειοψηφία του αστυνομικού προσωπικού,  Οι οποίες ναι μεν είναι όμορφες στο μάτι,   δεν είναι  όμως λειτουργικές - επιχειρησιακές    και πολλές φορές είναι  και    επικίνδυνες για όσους τις φορούν ,  καθώς  μέρη τις οποίας, όπως η γραβάτα ,μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο τον αστυνομικό, π.χ.  σε περίπτωση πάλης,  το απότομα τράβηγμα της  μπορεί να προκαλέσει πνιγμό. Επίσης θεωρείται επιβεβλημένη η εναρμόνιση με άλλες αστυνομίες ξένων χώρων στις οποίες επιτρέπεται ο αστυνομικός  να έχει μούσι, γενειάδα  περιποιημένη , τα όποια δεν επηρεάζουν την εμφάνιση παράσταση του , ούτε τον κάνουν μη ικανό να εκτελέσει σωστά τα καθήκοντα του, αντιθέτως τα γένια είναι μέρος της προσωπικότητας κάθε ατόμου και πρέπει να γίνετε σεβαστό από τον καθένα .

Οργανωτικός γραμματέας Ρέθυμνου : Υπαρχ/κας  ΔΑΦΝΟΜΗΛΗΣ Ιωάννης – Εμμανουήλ