Έγγραφο του Αρχηγείου Π.Σ ... παροχή διευκρινίσεων για τις υπερωρίες, Νυχτερινή εργασία, Κυριακών και εξαιρέσιμων τως 2.853 ΠΠΥ


Δείτε το έγγραφο