Καταγγελία για τη Σχολή Αξιωματικών: Υπάρχει διάχυτη φήμη ότι αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ διακινεί λίστα με τους 15 επιτυχόντες του παλαιού συστήματος

Δημοσιεύουμε επιστολή, που λάβαμε στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του bloko.gr με υπογραφή "απελπισμένη μητέρα αστυνομικού": Επιθυμώ να καταγγείλλω τα παρακάτω ευελπιστώντας για
θεραπεία επικείμενης παράνομης πράξης της διοίκησης.

Στον νόμο 4635/2019 και άρθρο 166 ορίζεται οτι όσοι απόφοιτοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στις πανελλήνιες εξετάσεις υποψηφίων γενικού λυκείου, μπορούν να επιλέξουν να συμμετάσχουν σε αυτές είτε με το νέο είτε με το παλαιό σύστημα.
Στον νόμο αυτό ορίζεται ΡΗΤΑ οτι όσοι υποψήφιοι επιλέξουν να διαγωνιστούν με το παλαιό σύστημα, θα διεκδικήσουν ποσοστό των θέσεων των σχολών που αναφέρονται στον εν λόγω νόμο, το οποίο ( ποσοστό) ορίζεται με απόφαση της Υπουργού Παιδείας.
Συνεπεία των ανωτέρω, εκδόθηκε η Φ.253.1/66067/Α5/2-6-20 απόφαση της Υπουργού Παιδείας δια της οποίας το ποσοστό αυτό καθορίζεται με 9,51% επί των θέσεων κάθε σχολής ( με το παλαιό σύστημα), προκειμένου αυτό να αποδοθεί στα κατά περίπτωση συναρμόδια υπουργεία ώστε να ορισθεί ο ΑΡΙΘΜΟΣ των εισακτέων της κατηγορίας αυτής και να εκδοθεί απο τα συναρμόδια Υπουργεία, συμπληρωματική προκύρηξη που θα καθορίζει τον αριθμό αυτόν (εισακτέων).
Κατόπιν των ανωτέρω:
α) επειδή φημολογείται έντονα ότι η επικείμενη συμπληρωματική προκύρηξη για τους υπηρετούντες στην ΕΛ.ΑΣ, θα καθορίσει για την σχολή Αξιωματικών αυτής ποσοστό εισακτέων απο το παλαιό σύστημα αντί του 9,51%, το ποσοστό του 35%. Αυτό μεταφράζεται σε αριθμό εισακτέων του παλαίου συστήματος σε 15 άτομα αντί 4 όπως θα έπρεπε να προκύψει βάση της υπουργικής απόφασης της Υπουργού Παιδείας και του γεγονότος ότι φέτος θα εισαχθούν 47 αστυνομικοί στην σχολή Αξιωματικών.

β) επειδή με την ως άνω πιθανότατα επικείμενη αλχημεία στερούνται θέσεις από τους υποψηφίους του νέου συστήματος.

γ) επειδή δεν θέλω να πιστέψω ότι ο αξιότιμος Υπουργός Προστασίας του Πολίτη θα καταστρατηγήσει τον νόμο και την Δημοκρατία, στερώντας παράλληλα τον κόπο και τις θυσίες των νεαρών αστυνομικών που έδωσαν πανελλήνιες με το νέο σύστημα.

δ) επειδή σε όλες τις προκυρήξεις για το αυτό αντικείμενο του στρατεύματος, του λιμενικού σώματος ακόμα δε και της πυροσβεστικής υπηρεσίας η οποία είναι αρμοδιότητος του Υ.Π.Π
το ως άνω ποσοστό ( 9,51%) έχει αποδοθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

ε) επειδή η σχετική προκύρηξη για την Αστυνομική Ακαδημία που αφορά τους ιδιώτες εναρμονίζεται πλήρως με το ως άνω ποσοστό του 9,51% ( μιας και η συγκεκριμένη προκύρηξη αναγράφει επακριβώς << το ποσοστό θέσεων σε υποψηφίους που θα εξεταστούν με το παλαιό ή το νέο σύστημα θα γίνει με βάση την απόφαση της Υπουργού Παιδείας και όχι με απόφαση του Υ.Π.Π>>)
στ) επειδή θεωρώ οτι δεν τίθεται θέμα δικαίου ή αδίκου για τους υποψηφίους του παλαιού συστήματος, εφόσον η επιλογή του παλαιού συστήματος απο αυτούς ήταν συνειδήτη τους επιλογή, δηλαδή ήξεραν ότι διεκδικούν ανάλογο ποσοστό θέσεων ως προς το σύνολο των ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΣ υποψηφίων της κατηγορίας αυτής.Παρακαλώ τον Κύριο Υπουργό και τον Κύριο Πρωθυπουργό να ενσκύψουν έγκαιρα στο θέμα αυτό και να μην αφήσουν να αιωρούνται υποψίες οτι κάτι άλλο συμβαίνει. Άλλωστε, τα παιδιά μας δεν είναι ενός κατώτερου Θεού.Επιτέλους έχουμε Δημοκρατία!!!


Υ.Γ: 1) Επισημαίνεται ότι, η υπ’ αρίθμου 1728/20/961132 απο 11-5-2020 προκύρηξη για την εισαγωγή αστυνομικών στην σχολή Αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ ενώ είχε αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Υ.Π.Π εδώ και μέρες έχει αποσυρθεί. Τυχαίο;

         2) Υπάρχει διάχυτη φήμη ότι αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ διακινεί λίστα με τους 15 επιτυχόντες του παλαιού συστήματος όπως αναφέρεται παραπάνω ο αριθμός αυτός.


Κύριε Καραϊβάζ, θέλω να σας θερμοπαρακαλέσω για την άμεση δημοσιοποίηση της παρούσας για να λάβει άμεσα τα αναγκαία  μέτρα ο Υπουργός.


Το παρόν θα κοινοποιηθεί σε όλες τις συνδικαλιστικές ενώσεις της αστυνομίας, τα πολιτικά κόμματα και όπου θεωρώ οτι θα πρέπει να υπάρξει ενημέρωση.