Ολοκληρώθηκε το σεμινάριο επιμόρφωσης 105 νεοπροαχθέντων Αρχιφυλάκων


Το σεμινάριο υλοποιήθηκε σε δύο εκπαιδευτικές σειρές στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας στην Αττική και σε μία στο παράρτημα της Σχολής στη Βέροια, διάρκειας δέκα ημερών η καθεμία.
 

Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, οι Αστυφύλακες, Υπαρχιφύλακες ή Αρχιφύλακες που κατέχουν οργανική θέση Αστυφύλακα και έχουν δικαίωμα συμμετοχής, δύνανται να συμμετάσχουν στις προαγωγικές εξετάσεις για το βαθμό του Αρχιφύλακα, οι οποίες γίνονται μετά από προκήρυξη του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας και διενεργούνται με μέριμνα και ευθύνη της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης στην Αττική και στη Βέροια.

 


Οι υποψήφιοι εξετάζονται στα ακόλουθα μαθήματα:

 

 Έκθεση Ιδεών (Ανάπτυξη θέματος).

 
Ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο.

 
Δικονομικό Ποινικό Δίκαιο.

 
Αστυνομικό Δίκαιο.

 
Ξένες Γλώσσες (προαιρετικά).

 

Οι επιτυχόντες προάγονται στο βαθμό του Αρχιφύλακα και παρακολουθούν υποχρεωτικά το εν λόγω σεμινάριο στη Σχολή Μετεκπαίδευσης & Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας.
 

Η επιμόρφωση αυτή έχει ως σκοπό να μεταδώσει στους σπουδαστές, εκείνες τις νομικές και επαγγελματικές - πρακτικές γνώσεις, οι οποίες τους είναι απαραίτητες για να είναι σε θέση να εκτελούν σωστά τα καθήκοντα κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους.
 

Για την επίτευξη του εκπαιδευτικού στόχου, καταρτίστηκε εκπαιδευτικό πρόγραμμα διάρκειας δέκα ημερών, στο οποίο συνέβαλαν καθοριστικά και ουσιαστικά καταρτισμένοι διδάσκοντες καθηγητές.
 

Τα γνωστικά αντικείμενα του σεμιναρίου ήταν :

 
Δικονομικό Ποινικό Δίκαιο - Εφαρμογή Ποινικών Υποθέσεων.

 
Θέματα Δημόσιας Ασφάλειας.

 
Θέματα Γενικής Αστυνόμευσης - Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι.

 
Θέματα Τροχαίας.
 

Θέματα Αστυνομικού Ενδιαφέροντος - Διαλέξεις.

 
Στην αποχαιρετιστήρια εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε προς τιμήν των εκπαιδευομένων, στο τέλος κάθε εκπαιδευτικής σειράς, επιδόθηκαν στους αποφοιτήσαντες πιστοποιητικά σπουδών από το διοικητή της Αστυνομικής Ακαδημίας, Υποστράτηγο Αβραάμ Αϊβαζίδη, συνεπικουρούμενο από το διοικητή της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης, Αστυνομικό Διευθυντή Βασίλειο Σαλούκα.
 

Στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Βόρειας Ελλάδας, στη Βέροια, σε αντίστοιχη τελετή, τα πιστοποιητικά σπουδών επιδόθηκαν στους εκπαιδευομένους, από τη Διοικητή της Σχολής, Αστυνομικό Υποδιευθυντή Σοφία Γαϊτανίδου.