Η ΕΑΚΠ για τις οικονομικά ασύμφορες μετακινήσεις πυροσβεστών στην Κεφαλονιά

Έγγραφο τής ΕΑΚΠ προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη: Όπως πληροφορηθήκαμε πρόσφατα ένα σημαντικό οικονομικό πρόβλημα αντιμετωπίζουν οι Πυροσβέστες που έχουν
μετατεθεί και υπηρετούν εκτός τόπου συμφερόντων στις πυροσβεστικές υπηρεσίες και τα πυροσβεστικά κλιμάκια της Κεφαλονιάς.
Συγκεκριμένα, από τις αρχές του 2019, πληρώνουν ολόκληρη την τιμή των ναύλων χωρίς καμία έκπτωση, για την μετακίνηση τους εκτός του νησιού και προς τον τόπο συμφερόντων τους για να περάσουν λίγες μέρες με τις οικογένειές τους και τους δικούς τους ανθρώπους.
Κύριε Υπουργέ
Θεωρούμε ότι είναι υποχρέωση της πολιτείας για την άμεση εξεύρεση λύσης στο πρόβλημα της οικονομικά ασύμφορης μετακίνησης που προκύπτει για το προσωπικό που υπηρετεί στο νησί της Κεφαλονιάς και τούτο γιατί οι περισσότεροι από αυτούς, τοποθετήθηκαν στο νησί παρά την θέλησή τους για να καλύψουν τις υπηρεσιακές ανάγκες για την πυρασφάλεια του νησιού, χωρίς καμία επιπλέον οικονομική παροχή.
Ζητάμε την άμεση παρέμβασή σας ώστε:
Να μεριμνήσει η πολιτεία για την οριστική λύση στο πρόβλημα της ασύμφορης μετακίνησης που προκύπτει για τους μετατιθέμενους πυροσβέστες εκτός τόπου συμφερόντων όχι μόνο για το νησί της Κεφαλονιάς, αλλά και για όλο το προσωπικό του Π.Σ. που υπηρετεί εκτός τόπου συμφερόντων.
ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ