ΠΟΕΠΛΣ: Δικαίωση των προσπαθειών μας με την αποδοχή από τον κ.ΥΝΑΝΠ της πρότασής μας για ενεργοποίηση του «συνηγόρου του Λιμενικού»

Ανακοίνωση της Ομοσπονδίας των Λιμενικών: Σας ενημερώνουμε ότι η από 30/3/2020 πρότασή μας έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής κ. Γιάννη Πλακιωτάκη και
θα συμπεριληφθεί στο σχέδιο νόμου του ΥΝΑΝΠ «Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική στο Νησιωτικό Χώρο και λοιπές διατάξεις», το οποίο αναμένεται να αναρτηθεί για διαβούλευση.
Η διάταξη αφορά στην προκαταβολή των εξόδων στα οποία υποβάλλονται τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.  προς υπεράσπισή τους στο στάδιο της προδικασίας και ενώπιον των δικαστηρίων, εφόσον έχει ασκηθεί σε βάρος τους ποινική δίωξη ή φέρουν την ιδιότητα του εναγόμενου για πράξεις ή ενέργειες ή παραλείψεις τους κατά την εκτέλεση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων.
Τα έξοδα θα καλύπτουν την αμοιβή του συνηγόρου της επιλογής του στελέχους για την παράσταση αυτού σε όλα τα στάδια της προδικασίας και ενώπιον των δικαστηρίων όλων των βαθμών και το ύψος των εξόδων καθορίζεται μέχρι και το τριπλάσιο του καθοριζομένου κάθε φορά ελάχιστου ορίου.
Αξίζει να τονισθεί ότι από την πρώτη στιγμή υποβολής του αιτήματός μας ο Υπουργός Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής κ. Γιάννης Πλακιωτάκης ενδιαφέρθηκε προσωπικά ζητώντας λεπτομέρειες για την πρότασή μας αυτή προκειμένου να νομοθετηθεί.
Η ψήφιση και ενεργοποίηση της σχετικής διάταξης αποτελεί έμπρακτη στήριξη της πολιτείας προς τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και ως συνδικαλιστικός φορέας αποδεικνύουμε για μια ακόμη φορά και σε σύντομο χρονικό διάστημα ότι μπορούμε να θέτουμε υψηλούς στόχους και να τους πετυχαίνουμε.
Ακολουθεί η διάταξη έτσι όπως πρόκειται να συμπεριληφθεί στο σχέδιο νόμου του ΥΝΑΝΠ: