Οι αμοιβαίες μεταθέσεις σε ομηρία ελέω κενών οργανικών θέσεων

Κείμενο αστυνομικού – αναγνώστη του bloko.gr: Μετά την αλλαγή του πλαισίου πραγματοποίησης αμοιβαίων μεταθέσεων με το άρθρο 10 παρ. 2 του Π.Δ.75/2016 , για να πραγματοποιηθεί πλέον μία
αμοιβαία μετάθεση θα πρέπει και οι δύο ενδιαφερόμενοι συνάδελφοι να συμπεριλαμβάνονται στον πίνακα μεταθέσεων της αυτής περιοχής. Τι γίνεται όμως στην περίπτωση όπου δεν έχουν προκηρυχτεί κενές οργανικές θέσεις;  Δεν καταρτίζεται πίνακας μεταθέσεων με αποτέλεσμα να μη μπορούν να πραγματοποιηθούν αμοιβαίες μεταθέσεις. Ο ένας ενδιαφερόμενος έχει συμπεριληφθεί στον πίνακα μεταθέσεων ενώ ο άλλος όχι. Επακόλουθο είναι να παραμένουν όμηροι της έλλειψης κενών οργανικών θέσεων, ενώ στην πραγματικότητα η πραγματοποίηση αμοιβαίας μετάθεσης δεν επιφέρει καμία μεταβολή στον αριθμό των οργανικών. Ένας φεύγει……Ένας έρχεται. Για την επίλυση του ανωτέρω προβλήματος θα πρέπει κάθε χρόνο να καταρτίζονται πίνακες μεταθέσεων για κάθε περιοχή, ανεξαρτήτως εάν έχουν προκηρυχτεί κενές οργανικές θέσεις, μόνο προς προσμέτρηση των μορίων και πραγματοποίησης αμοιβαίων μεταθέσεων.  Ας κάνουμε την ζωή μας πιο εύκολη με γνώμονα τόσο τις ανάγκες της Υπηρεσίας όσο και του προσωπικού.