Βαθμολόγιο και πτυχιούχοι αστυνομικοί - κείμενο αναγνώστη

Δημοσιεύουμε κείμενο αστυνομικού - αναγνώστη του bloko.gr: Με αφορμή τις δρομολογημένες εξελίξεις σχετικά με το βαθμολόγιο του Αστυνομικού προσωπικού, θα ήθελα να παραθέσω κάποιες
σκέψεις που αφορούν στο σύνολο των συναδέλφων αστυνομικών κατοχών τίτλων ακαδημαϊκών σπουδών.
Μετά από σχετική αναζήτηση στο διαδίκτυο εύκολα μπορεί να βρει κανείς, άρθρα και προτάσεις που αφορούν τους πτυχιούχους αστυνομικούς με μια πληθώρα εύλογων επιχειρημάτων. Ως εκ τούτου δεν κρίνεται σκόπιμο να αναφερθούν αναλυτικά σε αυτό το κείμενο. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι τα περισσότερα από αυτά τα επιχειρήματα εστιάζουν στην καταφανέστατη άδικη μεταχείριση των πτυχιούχων αστυνομικών  σε σύγκριση με τους υπόλοιπους υπάλληλους του Δημόσιου τομέα τόσο ως προς τις οικονομικές απολαβές όσο και ως προς τη βαθμολογική εξέλιξη. Πράγματι, στον ευρύτερο δημόσιο τομέα οι κάτοχοι τίτλων σπουδών πανεπιστημιακής εκπαίδευσης ανήκουν στην κατηγορία (Π.Ε) με τις θετικές επιπτώσεις που αυτό συνεπάγεται για το μισθολογικό και βαθμολογικό κλιμάκιο τους. Μια άλλη πτυχή που καλύπτουν αυτές οι προτάσεις σχετίζεται με αξιοποίηση των εν λόγω αστυνομικών, αφού έως και σήμερα δεν υπάρχει καμία σχετική πρόβλεψη για την καταγραφή και διάθεση τους σε καθήκοντα σχετικά με την επιστήμη που έχουν σπουδάσει. 
Και ενώ σκέψεις και προτάσεις καταγράφονται διαχρονικά, η αντιμετώπιση  που τυγχάνουν οι πτυχιούχοι αστυνομικοί τα τελευταία χρόνια από την Πολιτεία κινείται προς την εντελώς αντίθετη κατεύθυνση. Διαπιστώνεται ότι είναι η μοναδική κατηγορία υπαλλήλων εντός του αστυνομικού σώματος που αντί να θεσπιστούν ευνοϊκές ρυθμίσεις υπέρ της- είτε οικονομικές είτε βαθμολογικές- συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο. Οι όποιες ευνοϊκές ρυθμίσεις ίσχυαν γι' αυτούς, όπως πχ η εισαγωγή τους στα Τ.Ε.Μ.Α καθ’ υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων, καταργήθηκαν.
 Όλη αυτή η παράδοξη πραγματικότητα φαίνεται να μην απασχολεί και να ενδιαφέρει κανέναν, ενισχύοντας ακόμα περισσότερο το αίσθημα αδικίας γι' αυτή τη μερίδα αστυνομικών. Αποτέλεσμα αυτής της αντιμετώπισης είναι οι συνάδελφοι που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία είτε να αναζητούν εργασιακές προοπτικές σε διεθνείς οργανισμούς, που αναγνωρίζουν την αξία των πτυχίων και της εξιδεικευμένης γνώσης, είτε να αποθαρρύνονται από το να αναπτύξουν περαιτέρω την ακαδημαϊκή τους μόρφωση.  
Την ίδια στιγμή που όλοι αναγνωρίζουν την ανάγκη για την ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρει η Ελληνική Αστυνομία και αναζητούν λύσεις σε αυτό το δυσεπίλυτο πρόβλημα, η θέσπιση κινήτρων για την απόκτηση ακαδημαϊκών τίτλων σπουδών αποτελεί την ιδανικότερη προσέγγιση. Κίνητρα που συνδέονται με την πραγματική αναγνώριση των προσπαθειών αυτών των συναδέλφων και αφορούν είτε την βαθμολογική-οικονομική τους αντιμετώπιση είτε την έμπρακτη αξιοποίηση τους.
Έτσι με δεδομένη την πλουραλιστική φύση των καθηκόντων που εκτελεί καθημερινά ο Έλληνας αστυνομικός, που συχνά επικαλούμαστε για αναδείξουμε την πολυσχιδή δράση της ΕΛ.ΑΣ, δεν υπάρχει επιστήμη που να μην είναι συναφής.  Από τον αξιωματικό υπηρεσίας ή το πλήρωμα της Άμεσης Δράσης  που συχνά πυκνά αναλαμβάνει μεταξύ άλλων καθήκοντα ψυχολόγου ή κοινωνικού λειτουργού, τον Τμηματάρχη μιας υπηρεσίας, τον  γραμματέα ή τον διαχειριστή υλικού που εφαρμόζουν, άθελα τους, αρχές της διοικητικής επιστήμης και logistics, έως τις πιο εξιδεικευμένες θέσεις που απαιτούν ειδικές γνώσεις κάποιας επιστήμης και η φιλομάθεια των Ελλήνων αστυνομικών είναι διατεθειμένη να καλύψει αρκεί να θεσπιστούν τα κατάλληλα κίνητρα.  
Ενδεικτικά μια σειρά από κίνητρα θα ήταν : 

πλήρης καταγραφή όλων των αστυνομικών με τίτλους προπτυχιακών μεταπτυχιακών ή διδακτορικών σπουδών και αξιοποίηση τους στη βάση ενός νέου σύγχρονου καθηκοντολογίου 
βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη  
διευκόλυνση για την ολοκλήρωση των ακαδημαϊκών σπουδών 

Η θέσπιση των ανωτέρω ή παρόμοιων μέτρων για την κυβέρνηση είναι μια πρώτης τάξης ευκαιρία να απαντήσει σε ένα ερώτημα που συνδέεται άμεσα με τη φιλοσοφία που επιχειρεί να προωθήσει, αυτή της αριστείας. Θέλουμε ή όχι την αριστεία στις τάξεις της Αστυνομίας;