Τα προβλήματα των Αξιωματικών συζήτησε η Ιωάννα Γκελεστάθη με την ΠΟΑΞΙΑ

Ανάρτηση τής Ιωάννας Γκελεστάθη: Η συνάντηση με τον Πρόεδρο κύριο Γιάννη Κατσιαμάκα, τον Γενικό Γραμματέα κύριο Ανδρέα Βέλλιο και τον Ειδικό Γραμματέα επί Οικονομικών Θεμάτων κύριο
Κωνσταντίνο Πλατιά της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αξιωματικών Αστυνομίας πραγματοποιήθηκε σε εξαιρετικό κλίμα. Ο Πρόεδρος και τα δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έθεσαν τα εργασιακά, βαθμολογικά, μισθολογικά και συνταξιοδοτικά ζητήματα τα οποία απασχολούν τους Αξιωματικούς με εμπεριστατωμένο τρόπο. Τα ζητήματα αυτά έχουν ήδη τεθεί στην Πολιτική και Φυσική Ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη με κάποια εξ αυτών να βρίσκονται στη φάση της διεκπεραίωσης και κάποια εξ αυτών να βρίσκονται στη φάση της διαβούλευσης ωστόσο ο Θεματικός Τομέας Προστασίας του Πολίτη της Νέας Δημοκρατίας θα σταθεί επικουρικά αρωγός στην Ομοσπονδία προκειμένου να επισπευσθεί η επίλυση των πρώτων και να επιτευχθεί η δρομολόγηση των δεύτερων.