''Παράνομη τοποθέτηση πυροσβεστών στο ΕΣΚΕΔΙΚ''


Παραθέτουμε κείμενο που εστάλη στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του bloko.gr
Παράνομα και αυταρχικά συνεχίζει να φέρεται το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος για άλλη μια φορά στους Πυροσβέστες. Κι ενώ το σχέδιο νομού που εξέδωσε η Πολιτική Προστασία εξαιρεί τους νέους πυροσβέστες-στρες για 3 χρόνια από κεντρικές υπηρεσίες βάση του άρθρου 157 του νομοσχεδίου οι εν λόγω πυροσβέστες μετά την αποφοίτηση τους το Φεβρουάριο κι ενώ θα έπρεπε να στελεχώνουν σταθμούς  οπού και είναι απαραίτητη η ενίσχυση τους το Αρχηγείο με την εισήγηση της Πολιτικής Προστασίας τους τοποθέτησαν παρανόμως στο ΕΣΚΕΔΙΚ χωρίς να το επιθυμούν αλλά και χωρίς καν να το αιτηθούν.