Καλλιακμάνης-Δεληγιώργης: Έκτακτο επίδομα...πρέπει να έχεις την ικανότητα να το διεκδικήσεις!

Θεωρούμε ότι τελευταία ελπίδα, είναι να δοθεί το επίδομα κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου, όπως παλιά δίνονταν το επίδομα δώρου. Φυσικά θα πρέπει παράλληλα τα διάφορα
φερέφωνα να σταματήσουν την στοχευμένη προπαγάνδα τους ,με ανακοινώσεις ή μυστικές συναντήσεις, που πραγματοποιούν σε βάρος των συναδέλφων μας που το ζητούν και το δικαιούνται!
Επιπροσθέτως θα πρέπει να σταματήσουν τη γνωστή “καραμέλα” ή αυτό ή το επικίνδυνο, καθόσον κάτι τέτοιο δεν ισχύει, εφόσον όπως πρόσφατα εύλογα διαπιστώσαμε με άλλες κατηγορίες Υπαλλήλων, οι οποίοι και το επίδομα έλαβαν και το επάγγελμά τους χαρακτηρίστηκε επικίνδυνο ή ανθυγιεινό!
Μόλις προχθές είδαμε ότι η ειδική κατηγορία Πυροσβεστών της ΕΑΒ συμπεριλήφθηκε στη κατηγορία των επαγγελμάτων που περιέχουν επικίνδυνη και ανθυγιεινή εργασία.

Είναι σίγουρο ότι κερδίζεις αυτό που σου αξίζει, πρέπει όμως να έχεις την ικανότητα να το διεκδικήσεις!