Άσκηση με χημικές στολές στα ΕΛΠΕ


Ανάρτηση τού Γιάννη Ρέτσιου: Με την 3η ημέρα του σεμιναρίου συντηρητών - τεχνικών Α.Σ.Α.Κ και Χημικών Στολών της Draeger ολοκληρώθηκε το σεμινάριο στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών για
την Πυροσβεστική Υπηρεσία και την πυρασφάλεια των ΕΛ.ΠΕ. Η τελευταία ημέρα περιελάμβανε πρακτικές δεξιότητες χειρισμού και ελέγχου Α.Σ.Α.Κ, Χημικών στολών αλλά και την μεταφορά τεχνογνωσίας για την χρήση του εξοπλισμού με συνδυασμό Airline (Εξ. Παροχής αέρα) για διάσωση και εργασία με Air Pack και ASV σύμφωνα με τα ΕΝ 14593, ΕΝ 136, ΕΝ 137, ΕΝ 139. Οι ασκήσεις που έγιναν, σκοπό είχαν την εξοικείωση των χειριστών με τον αντίστοιχο εξοπλισμό και την εναλλαγή εντός πεδίου διαφορετικών συνδυασμών ταχυσυνδέσμων αναλόγως των αναγκών. Συγχαρητήρια στους νέους συντηρητές Stephane X. Zafiriou, Zafiriou Alexandre και τους τεχνικούς Βασίλη Γκορίτσα και Αντρέα Τρίγκα. Ευχαριστώ την Π.Υ. Αεροδρομίου και τον Δ.Α.Α για την παραχώρηση των εκπαιδευτικών χώρων και κλείνω με θερμές ευχαριστίες στον Διοικητή Π.Υ. Δ.Α.Α. κ. Καραμανλή Γιώργο.