Ο Γιάννης Σταμούλης για τα πρόστιμα σχετικά με την παράβαση των Πυροσβεστικών Διατάξεων


Από το facebook του Γιάννη Σταμούλη

Διοικητικά πρόστιμα αξίας από 200 έως και 5.000 ευρώ επιβάλλουν πλέον οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες για την παράβαση των Πυροσβεστικών Διατάξεων, σύμφωνα με την 19/2020 Π.Δ.. Χαρακτηριστικό είναι ότι σε περίπτωση υποτροπής το πρόστιμο διπλασιάζεται.Ενδεικτικά σε μια επιχείρηση κατηγορίας κινδύνου c, η πλημμελής λειτουργία των φορητών πυροσβεστήρων επιφέρει πρόστιμο 200 ευρώ, η μη τήρηση του απαιτούμενου δείκτη πυραντίστασης επιφέρει πρόστιμο 2.000 ευρώ.
Σε μια μέρα με δείκτη επικινδυνότητας 4, το άναμμα φωτιάς -απόρριψη αναμμένου τσιγάρου σε ξηρά χόρτα επιφέρει πρόστιμο 450 ευρώ, ενώ η καύση απορριμμάτων ή η δημιουργία χώρου απόρριψης τους σε χώρους εφαρμογής της 9/2000 Π.Δ. επιφέρει πρόστιμο 1500 ευρώ.