Αναλύοντας την «τεκμηριωμένη, εξαιρετική, ρεαλιστική αλλά και εφαρμόσιμη» πρόταση για την βαθμολογική εξέλιξη των αστυνομικών


Του συνδικαλιστή της Ελληνικής Αστυνομίας Λεωνίδα Καρυπίδη

Ξαφνικά και ενώ εκκρεμεί η απόφαση του ΣτΕ για την αντισυνταγματικότητα του ισχύοντος μισθολογίου, αλλά και ενός «νέου»  υπό διαμόρφωση,  η πλειοψηφία της  ομοσπονδίας  εγείρει  θέμα  βαθμολογίου,  καταθέτει δε στο ΔΣ της ομοσπονδίας  πρόταση-γράφημα, το οποίο θα προωθήσει στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για νομοθετική ρύθμιση,  που απεικονίζει βαθμούς, αλλά τεχνηέντως «ξέχασαν» τα μισθολογικά κλιμάκια που αντιστοιχούν στους βαθμούς. Για να αντιληφθούμε εκτός από τα «βαθμολογικά» και τα οικονομικά οφέλη της πρότασης τους  !

 

Ως  πλειοψηφία  καταθέσατε  πρόταση για την βαθμολογική εξέλιξη του αστυνομικού προσωπικού, αλλά  ξεχάσατε να  μας  «ενημερώσετε»  σε ποιο μισθολόγιο  θα εφαρμοστεί!!  Στο ισχύον, για το οποίο η ομοσπονδία έχει προσφύγει στο ΣτΕ για ην αντισυνταγματικότητα του και αναμένει την απόφαση ή στο νέο υπό διαμόρφωση που «σχεδιάζεται» από το υπουργείο !

 

Πλειοψηφία είστε αλλά σας διαφεύγει ότι βαθμολόγιο και μισθολόγιο είναι πλέον αλληλένδετα και αλληλοεξαρτώμενα , αλλά κυρίως ότι το  ισχύον μισθολόγιο  μετά τα 32 έτη υπηρεσίας δεν προβλέπει μισθολογικά κλιμάκια για τους βαθμούς του Ανθυπαστυνόμου, του Υ/Β   του  Υ/Α αλλά και του Α/Β,  που προτείνετε! 

 

Αλήθεια τώρα,  πιστεύετε  ότι η  πρότασή  σας  για  βαθμολογικές προαγωγές χιλιάδων χαμηλόβαθμων αστυνομικών στους βαθμούς, του Ανθυπαστυνόμου, του  Υ/Β και Υ/Α αλλά και του  Α/Β , θα γίνει αποδεκτή από την πολιτική και φυσική ηγεσία!!!  αλλά και ότι   θα ανοίξει ο δρόμος για την αναδιάταξη των οργανικών θέσεων και την επανεξέταση της αρνητικής απόφασης για την κατάργηση  των  6.700 κενών  οργανικών  θέσεων  το 2014 !!!

 

Δηλαδή  μας «ενημερώνετε» ότι με  την   πρόταση σας   ανοίγει ο δρόμος και η  πολιτική και φυσική ηγεσία θα επαναφέρουν  τις  6.700 οργανικές θέσεις αστυφυλάκων που  κατάργησαν το 2014!  Λησμονήσατε  και πάλι  ότι πρόσφατα κατάργησαν άλλες 870 οργανικές θέσεις αστυφυλάκων για προσλάβουν Ε.Φ. !

 

Για να αντιληφθούν οι ανακριτικοί αστυφύλακες-αρχιφύλακες, το μισθολογικό όφελος  με την βαθμολογική τους εξέλιξη που προτείνετε, στα 33 τη υπηρεσίας με αίτηση τους προάγονται  στον  βαθμό του Υ/Β και το 6ο μισθολογικό κλιμάκιο στα  2145.- ευρώ (από το 7ο κλιμάκιο και 2085.- ευρώ ως ανθυπαστυνόμοι, 60 ευρώ η  διαφορά ), και στα 37 έτη υπηρεσίας στον βαθμό του Υ/Α  και το 5ο μισθολογικό κλιμάκιο 2165.- ευρώ.  Δηλ.  μετά από 4 έτη υπηρεσίας  ως αξιωματικοί   20 ολόκληρα ευρώ μισθολογική αύξηση!!  Συνολική  μισθολογική  αύξηση  80.- ευρώ  μεικτά!!!!

 

Το μόνο που προτείνετε για τους ανακριτικούς αστυφύλακες-αρχιφύλακες  είναι  κατεχόμενους βαθμούς αξιωματικού για επιπλέον καθήκοντα και αρμοδιότητες αλλά με  ελάχιστο μισθολογικό όφελος!!

 

Για τους αρχιφύλακες μη ανακριτικούς προτείνετε, στα 30 έτη υπηρεσίας με αίτηση τους να προάγονται  σε  ανθυπαστυνόμους!!  Ξεχάσατε όμως ότι  οι  βητάδες  που  έχουν ήδη  30 έτη υπηρεσίας και το 10ο μισθολογικό κλιμάκιο 1925.- ευρώ , λαμβάνουν  προσωπική διαφορά 92  και 230 ευρώ!!! Δηλ. οι βητάδες-ανθυπαστυνόμοι  με τα 92 ευρώ προσωπική διαφορά θα λάβουν μικρή αύξηση 70 ευρώ μεικτά, οι δε βητάδες-ανθυπαστυνόμοι  με  προσωπική διαφορά  230 ευρώ απλά  θα  την μειώσουν  στα 70 ευρώ!

Οι  βητάδες που έχουν σήμερα  25+  έτη υπηρεσίας,  είναι «οι τυχεροί» της πρότασής σας μιας και με την αίτηση προαγωγής τους στα 30 έτη υπηρεσίας στον βαθμό του  ανθυπαστυνόμου, θα λάβουν επιπλέον  μισθολογικά κλιμάκια για να καταλήξουν από το 10ο και 1925.- ευρώ   στο 7ο και στα 2085.- ευρώ, αλλά έως τα 32 έτη υπηρεσίας !! Μετά τα 32 έτη υπηρεσίας δεν προβλέπονται μισθολογικά κλιμάκια για τους ανθυπαστυνόμους !!

 

Προτείνετε  κατεχόμενους βαθμούς  αλλά ούτε κουβέντα  για το  καθηκοντολόγιο τους  !!

 

Για τους ανθυπαστυνόμους προτείνετε , δύο επιλογές με την συμπλήρωση 9 ετών στον βαθμό  α) την  παραμονή στον βαθμό και αυτεπάγγελτη αποστρατεία με τον βαθμό του Υ/Α!!  β)  με αίτηση τους  προαγωγή  στον βαθμό του  Υ/Β , συμπληρώνοντας   4 έτη  στον βαθμό προάγονται στον βαθμό του  Υ/Α, με την συμπλήρωση  5 ετών  στον βαθμό προάγονται στον βαθμό του Α/Β. Από την πρόταση σας προκύπτει ότι  όσοι επιλέξουν να γίνουν Υπαστυνόμοι, θα προηγούνται των «στάσιμων»  Ανθυπαστυνόμων κατά ένα μισθολογικό κλιμάκιο  τω 80 ευρώ!!!

Καταληκτικό κλιμάκιο για τους Ανθυπαστυνόμους  το 7ο 2085 ευρώ , καταληκτικό κλιμάκιο για τους Υ/Β το 6ο και 2145 ευρώ και για τους Υ/Α το 5ο 2165 ευρώ και  του Α/Β και το 4ο κλιμάκιο 2265 ευρώ , εάν «περάσει» η πρόταση της ΠΟΑΣΥ !

Μετά τα 32 έτη υπηρεσίας δεν προβλέπονται μισθολογικά κλιμάκια για τον βαθμό του Α/Β  αλλά και ποια  η διαφορά με το ισχύων; 

 

Και εδώ προτείνετε  βαθμούς αξιωματικών, για επιπλέον καθήκοντα και αρμοδιότητες αλλά με  ελάχιστο μισθολογικό όφελος!!

 

Αξιωματικούς ΤΕΜΑ ,  δεν χρειάζεται   πρόταση ή  γράφημα με  αναλύσεις.

Με την αποφοίτηση τους από την σχολή ΤΕΜΑ  και την ονομασία τους στον βαθμό του Υ/Β,   ακολουθούν την αντίστοιχη βαθμολογική εξέλιξη των Αξιωματικών της ΣΑΕΑ, που αποφοιτήσαν το ίδιο ημερολογιακό έτος.  

 

 

Στους αστυφύλακες ανακριτικούς και μη, οι βαθμοί που θα χορηγούνται πρώτα  θα πρέπει να  έχουν «συμβολικό» χαρακτήρα αλλά και μισθολογικό όφελος, γιατί απλά μετά από 30+ έτη συνεχής υπηρεσίας με αυξημένο εργασιακό στρες , κάτω από αντίξοες συνθήκες εργασίας, συνεχή διοικητική και υπηρεσιακή πίεση, κ.α. δικαιούνται  κάτι καλύτερο από έναν βαθμό που θα τους  «χρεώσει» και επίσημα επιπλέον καθήκοντα και αρμοδιότητες !!

 

ΥΓ. Εκσυγχρονισμός  και  βελτιστοποίηση  του βαθμολογίου σε καμία περίπτωση δεν πετυχαίνονται με την αναπροσαρμογή κατά ένα έτος των ισχυόντων χρονικών ορίων χορήγησης βαθμών ή  με την χορήγηση  ενός  επιπλέον καταληκτικού  βαθμού !

 

ΥΓ.1 Πρόταση για την  επέκταση των μισθολογικών κλιμακίων των χαμηλόβαθμων αστυνομικών και  μετά τα 29 και 32 έτη υπηρεσίας  και ανά διετία πότε  θα κατατεθεί;

 

           Λεωνίδας ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ