Διοικητικά πρόστιμα στους εμπρηστές από αμέλεια

Δημοσιεύουμε κείμενο αναγνώστη: Διοικητικά Πρόστιμα θα επιβάλλονται πλέον από το Πυροσβεστικό Σώμα, στους πολίτες που παραβιάζουν τις πυρ. Διατάξεις 4 & 9 περί ενεργειών
που μπορούν να οδηγήσουν στην πρόκλησης πυρκαγιάς στην ύπαιθρο, κατά την διάρκεια της
αντιπυρικής περιόδου, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 19/2020 Πυροσβεστική Διάταξη
(ΚΥΑ) που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2233 Β’/11-6-2020.....

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΣΕ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΔΩ