Εξασφάλιση ενίσχυσης Δ-νσης Ασφαλείας Θεσσαλονίκης με σύγχρονους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές

Η Ν.Ε.Σ.Π.Α.Α. κατόπιν στοχευμένων ενεργειών της,  με την πολύτιμη βοήθεια και του Γενικού Επιθεωρητή Βορείου Ελλάδος, Αντιστράτηγου κ. ΣΚΟΥΜΑ Κων/νου κατάφερε να εξασφαλίσει την 
ενίσχυση της Διεύθυνσης Ασφαλείας Θεσσαλονίκης με  υλικοτεχνικό εξοπλισμό και συγκεκριμένα, εξήντα (60) ηλεκτρονικούς  υπολογιστές οι οποίοι θα πληρούν τις προϋποθέσεις που επιθυμεί η Διεύθυνση Πληροφορικής του Α.Ε.Α. ως προς την συμβατότητα με το ασφαλές εσωτερικό δίκτυο “Police OnLine” και την αναβάθμιση σε λειτουργικό σύστημα “Windows 10”. Μεγάλος αριθμός αυτών θα διατεθεί  και σε πολύπαθα Τμήματα  Ασφαλείας τα οποία σηκώνουν και αυτά το βάρος της υποδοχής πολιτών.