Απογοήτευση, ανασφάλεια και δυσαρέσκεια στους Δόκιμους Υπαστυνόμους - επιστολή αναγνώστη

Δημοσιεύουμε επιστολή δόκιμου υπαστυνόμου - αναγνώστη του bloko.gr: Πήρα την πρωτοβουλία να σας αποστείλω την παρούσα επιστολή προκειμένου να σας εκφράσω την τεράστια
απογοήτευση, ανασφάλεια και δυσαρέσκεια που έχει καταβάλει το σύνολο των Δοκίμων Υπαστυνόμων μετά το άκουσμα της είδησης ότι η διοίκηση της Αστυνομικής Ακαδημίας προτείνει όπως μόνο οι Δόκιμοι Υπαστυνόμοι της Δ' Τάξης να διαμένουν και να σιτίζονται εκτός της Σχολής. Με άλλα λόγια, η διοίκηση της Σχολής κρίνει απαραίτητη την κατάργηση της ακαδημαϊκής φοίτησης για τους Δόκιμους Υπαστυνόμους της Β' και της Γ' τάξης λαμβάνοντας υπόψη τις "σύγχρονες" κοινωνικές απαιτήσεις και την ανάγκη προσανατολισμού της εκπαίδευσης στην παροχή πιο εξειδικευμένων γνώσεων σε πλήθος αντικειμένων που μπορούν να παρασχεθούν μόνο με τα εκπαιδευτικά προγράμματα που παρέχονται εντός της Σχολής...
Μία τέτοια ενέργεια βρίσκει αντίθετη την συντριπτική πλειοψηφία των Δοκίμων Υπαστυνόμων της Σχολής και των οικογενειών τους. Ο σύγχρονος Δόκιμος Υπαστυνόμος δεν είναι και δεν πρέπει να θεωρείται Δόκιμος στρατιωτικής σχολής. Ο στρατωνισμός δεν είναι ο τρόπος για να καλλιεργήσει ο αστυνομικός την πειθαρχία. Η Αστυνομία είναι πάντα πλάι στον πολίτη και το έργο της επιτυγχάνεται μόνο μέσα από την δημιουργική επικοινωνία του με αυτόν. Η Αστυνομία πρέπει να παράγει αστυνομικούς χρήσιμους στην κοινωνία και το λαό, άρα πρέπει να έχουν τη μόρφωση και την κοινωνικοποίηση που απαιτείται. Σε τι ωφελεί λοιπόν η επαναφορά της εσώκλειστης φοίτησης; Θα υπηρετείται καλύτερα ο ρόλος της Αστυνομίας και οι μελλοντικοί Αξιωματικοί θα είναι αποτελεσματικότεροι; Αλήθεια, θεωρείται ότι απέτυχε το προηγούμενο σύστημα και γι' αυτό λαμβάνεται μία απόφαση ερήμην μας και εναντίον μας;
Πολλοί Δόκιμοι Υπαστυνόμοι προερχόμαστε εκ του Σώματος και κοπιάσαμε να ξαναδώσουμε Πανελλήνιες Εξετάσεις για να καταφέρουμε να εισαχθούμε στη Σχολή. Αρκετοί έχουμε οικογένειες και κάποιοι παιδιά. Αλήθεια είναι σωστό να αφήσουμε τις οικογένειές μας πίσω και να παραμείνουμε στη Σχολή εσώκλειστοι για δύο (2) έτη; 
Πάρα πολλοί από εμάς επέλεξαν να βάλουν στο μηχανογραφικό τους τη Σχολή Αξιωματικών της Αστυνομίας ακριβώς γιατί από το 2016 η εσώκλειστη φοίτηση έχει καταργηθεί. Πώς λοιπόν μπορείτε έτσι απλά με μία πρόταση και ένα προσχέδιο υπουργικής απόφασης να κρίνετε ότι για εκπαιδευτικούς λόγους είναι αναγκαία η επαναφορά της το 2020, ενώ οι Δόκιμοι που υπηρετούμε σε αυτήν μπήκαμε με μία άλλη προϋπόθεση; Πώς γίνεται να μας ακυρώνετε και να ακυρώνετε την επιλογή μας και να παίζετε με την ψυχολογία μας; Αδιαμφισβήτητα αυτή η πρόταση έχει προκαλέσει πανικό και ανασφάλεια σε πολλούς από εμάς που έχουμε νοικιάσει ήδη κατοικίες και θεωρούμε καταστροφικό τον στρατωνισμό. Μήπως επίσης η βάση της Σχολής μειωθεί με αυτόν τον τρόπο δραματικά και μήπως αυτό δεν είναι προς όφελος του Σώματος εν γένει;
Γεννώνται ετι περαιτέρω ερωτήματα σχετικά με την είδηση της εν λόγω πρότασης σε σχέση με το χρόνο εμφάνισής της. Στην Ελλάδα του Ιουνίου του 2020, αυτή τη στιγμή που η Χώρα μόλις βγήκε από την υγειονομική κρίση λόγω της παγκόσμιας και εξαιρετικά επικίνδυνης για τη δημόσια υγεία εξάπλωσης του κορωνοϊού και που εφαρμόζεται η διαταγή της διαμονής των μονίμων διαμενόντων εντός της σχολής ανά ένα κοιτώνα έκαστος και που το εκπαιδευτικό πρόγραμμα γίνεται μέσω ψηφιακής πλατφόρμας, τώρα ακριβώς κρίνεται αναγκαία η πρόταση επαναφοράς της εσώκλειστης φοίτησης στη Σχολή Αξιωματικών; Οι ειδικοί των Επιστημών Υγείας συμφωνούν; Μήπως στις εξόδους μας θέσουμε σε κίνδυνο τις ζωές δικών μας ανθρώπων με τους οποίους θα έρθουμε σε επαφή και κάποιοι εξ αυτών ανήκουν και σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες; Με βάση τη νέα πρόταση θα υπάρχει άλλωστε ένα έτος, ολόκληρη η Δ' Τάξη, η οποία θα σιτίζεται και θα διαμένει εκτός Σχολής.
Η επαναφορά της εσώκλειστης φοίτησης δυστυχώς θα έχει ως αποτέλεσμα και την μείωση των αποδοχών των Δοκίμων Υπαστυνόμων. Οι κρατήσεις θα αυξηθούν κι άλλο. Δεν αρκεί λοιπόν που για να σιτίζεται κάποιος μόνιμα διαμένων στη Σχολή είναι υποχρεωμένος να καταβάλει το χρηματικό ποσό των ογδόντα (80) ευρώ περίπου κάθε μήνα, θα έρθουν κι άλλες κρατήσεις, την διάρκεια των οποίων φυσικά αγνοούμε. 
Τώρα περισσότερο από ποτέ πρέπει να ακουστεί ο λόγος μας! Τώρα είναι η στιγμή που χρειαζόμαστε πλάι μας τον συνδικαλισμό για την διεκδίκηση αυτών που μας ανήκουν. 

Καλή συνέχεια,
Ένας Δόκιμος Υπαστυνόμος...