Συνέντευξη του Προέδρου της Πανελλήνια Ομοσπονδία Πενταετούς Υποχρέωσης & Συμβασιούχων Πυροσβεστών


 Συνέντευξη του Προέδρου της Πανελλήνια Ομοσπονδία Πενταετούς Υποχρέωσης & Συμβασιούχων Πυροσβεστών  μας στον ραδιοφωνικό σταθμό "Στο Κόκκινο"


http://www.popysyp.gr/attachments/article/770/ράδιο%20κοκκινο18.49(2).mp3