Αντιδράσεις Υπαξιωματικών του ΠΣ για τον νόμο 4662/2020

Δημοσιεύουμε κείμενο πυροσβέστη - αναγνώστη του bloko.gr: Σας στέλνω για μια μεγάλη αδικία στα άρθρα 114 & 115 του Ν. 4662/2020 που αφορούν την βαθμολογική εξέλιξη - υπολογισμός
χρόνου υπηρεσίας των υπαξιωματικών πυροσβεστών, η οποία έχει ως επακόλουθο οι Πυροσβέστες οι οποίοι έχουν προϋπηρεσία στις Ένοπλες Δυνάμεις, σε άλλα Σώματα Ασφαλείας και είναι πτυχιούχοι με τυπικό προσόν κατάταξης, να παραμένουν 11 έτη στον ίδιο βασικό μισθό. Η παραπάνω αδικία αυτή πηγάζει στο ότι ο Ν. 4662/2020 και ο Ν. 4472/2017, διέλυσαν το χαμηλόβαθμο προσωπικό διότι ένωσαν την βαθμολογική εξέλιξη με την μισθολογική, πράγμα το οποίο βάσει των πινάκων (μισθολογικά κλιμάκια) δημιούργησε τεράστιες προσωπικές διαφορές, διότι δεν προέβλεψαν ότι πολλοί συνάδελφοι κολλάνε σε κλιμάκιο στο οποίο δεν αντιστοιχεί με τα χρόνια πραγματικής υπηρεσίας που έχουν [Πτυχίο (τυπικό προσόν κατάταξης), προϋπηρεσία στις Ένοπλες Δυνάμεις].
Πολλοί συνάδελφοι Υπαξιωματικοί Πυροσβέστες παλεύουν να εξηγήσουν στην νομική υπηρεσία του Πυροσβεστικού Σώματος, σε Ενώσεις Πυροσβεστών (οι οποίες έστειλαν και ερώτημα προς την Ηγεσία και τον Υπουργό και τους ευχαριστούμε) και σε ανώτατους Αξκούς του Σώματος, το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί αλλά επειδή οι Αξκοί και η Ηγεσία έχουν το μαχαίρι και το καρπούζι απλά κάνουν ότι δεν ακούν. !!!!! Οι Αξ/κοί του Πυροσβεστικού Σώματος παίρνουν βαθμούς από 3 έως 5 έτη και αλλάζουν πολλά κλιμάκια.... 
Η Δύναμη των Υπαξιωματικών Πυροσβεστών είναι η μάχη με τις φωτιές, ο διάλογος και η δημοσιοποίηση των προβλημάτων. 
Παρακαλούμε τον κ. Υπουργό και την Ηγεσία να λάβουν υπόψιν τους την αδικία αυτή, η οποία έχει λυθεί από το 2018 στο Λιμενικό Σώμα. Οι Υπαξιωματικοί Πυροσβέστες είναι παιδιά άλλου θεού..;
ΟΙ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ (ΤΥΠΙΚΟ ΠΡΟΣΟΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ) ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΦΩΝΗ ΚΑΙ ΘΑ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΝ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΟΥΛΕΨΕΙ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΕΙ.