Δύο ρεπό στους αστυνομικούς της Κρήτης για τον COVID-19


Αντιγράφουμε από τη σελίδα της Ένωσης Ειδικών Φρουρών Κρήτης: Δύο επιπλέον ημερήσιες αναπαύσεις δίνει ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Κρήτης σε όλους τους
αστυνομικούς ως επιβράβευση για τη συμβολή τους στα μέτρα ενάντια στην εξάπλωση του COVID-19: