Γιώργος Καλλιακμάνης: Κατάθεση ολοκληρωμένης πρότασης Νομοθετικής ρύθμισης για την αναγνώριση του Αστυνομικού επαγγέλματος ως επικίνδυνου


Παραθέτουμε κείμενο τού Γιώργου Καλλιακμάνη, συνδικαλιστή της ΕΛ.ΑΣ: Έχοντας συναίσθηση της ιερής υποχρέωσης απέναντι στους συναδέλφους μας που απορρέει από την
ενασχόλησή μας με τα κοινά  και έχοντας ως δεδομένα

    Α)Την παντελή έλλειψη ολοκληρωμένης πρότασης του οποιουδήποτε φορέα και
    Β)Την ωρίμανση των συνθηκών που επιτάσσουν την αναγνώριση του επαγγέλματός μας ως επικίνδυνου:
    Προτείνουμε συγκεκριμένη  ολοκληρωμένη και τεκμηριωμένη Νομοθετική ρύθμιση με εισηγητική και Αιτιολογική Έκθεση, η οποία κατατέθηκε από τις Ενώσεις Αστυνομικών  υπαλλήλων, Ν/Α Αττικής, Γρεβενών, Καρδίτσας, Ηλείας, Ζακύνθου και Φωκίδας στον κ. Πρωθυπουργό της χώρας, στους συναρμόδιους Υπουργούς ,στον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ. και στο δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό μας όργανο προκειμένου να προωθηθεί για περαιτέρω επεξεργασία και υλοποίηση.
    Με την συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση διασφαλίζονται οι ευεργετικές διατάξεις που ισχύουν για τα επικίνδυνα και ανθυγιεινά επαγγέλματα και αφορούν την υγιεινή και               ασφάλεια των εργαζομένων, την κατοχύρωση των εργασιακών δικαιωμάτων καθώς και ευνοϊκότερες οικονομικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις αυτής της κατηγορίας των εργαζομένων.
    Οι διατάξεις που αφορούν οικονομικά και συνταξιοδοτικά ζητήματα και  έχουν προσδιορίσει διαχρονικά την ιδιαιτερότητα του επαγγέλματος των Αστυνομικών (ειδικό συνταξιοδοτικό και ειδικό μισθολόγιο), συνεχίζουν να ισχύουν.
Επισυνάπτεται η σχετική Νομοθετική ρύθμιση, η αιτιολογική και εισηγητική  έκθεση που αφορά το ανωτέρω  ζήτημα.
Διαβάστε το υπόμνημα: