Δεν χορηγούν άδεια ειδικού σκοπού στο Λιμενικό - καταγγελία αναγνώστριας

Δημοσιεύουμε κείμενο - καταγγελία αναγνώστριας του bloko.gr: Είμαι μητέρα λιμενικός και υπηρετώ σε σε νησί. Καθόλη τη διάρκεια των μέτρων περιορισμού κυκλοφορίας και αναστολής
λειτουργίας των σχολικών μονάδων, η πολιτεία με την από 11 Μαρτίου 2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου θέσπισε για τους ένστολους τη χορήγηση Άδειας Ειδικού Σκοπού! Με τη νεότερη από 10-05-2020 Π.Ν.Περιεχομένου μάλιστα, δόθηκε παράταση στη συγκεκριμένη άδεια για όσο χρονικό διάστημα παραμένουν σε αναστολή οι σχολικές μονάδες, την οποία άδεια και λαμβάνουν όλοι οι ένστολοι από την 11-03-2020!

Όλοι οι ένστολοι πλην των Λιμενικών!!!
Και μάλιστα δεχόμαστε επιπλήξεις από τους Διοικητές των υπηρεσιών μας όταν αναφερόμαστε στη συγκεκριμένη άδεια με την προφορική αιτιολογία ότι δεν ισχύει για το Λιμενικό Σώμα! 

Κε Καραϊβάζ, τελικά με ποιο δικαίωμα οι διοικήσεις των λιμενικών υπηρεσιών αδιαφορούν για τη χορήγηση της άδειας που ο νομοθέτης θέσπισε για την προστασία των οικογενειών των ένστολων? Ακούγεται ότι η γραμμή μη χορήγησης είναι αυθαίρετη απόφαση της ηγεσίας του Λιμενικού. Εναντιώνεται η ηγεσία στην τήρηση του νόμου? Μέχρι στιγμής δεν γνωρίζουμε να έχει χορηγηθεί ούτε μία τέτοια άδεια στο Σώμα μας.