Λογοθεραπεύτρια προσφέρει δωρεάν συνεδρίες στους Αστυνομικούς της Ηπείρου και τις οικογένειές τους


Διαβάστε το έγγραφο που απέστειλε λογοθεραπεύτρια στη ΓΕΠΑΔ Ηπείρου, με το οποίο προσφέρει δωρεάν συναντήσεις σε αστυνομικούς και μέλη των οικογενειών τους: Σας
γνωστοποιώ δια της παρούσης επιστολής την επιθυμία μου να βοηθήσω τις οικογένειες των αστυνομικών των οποίων τα μέλη ή και οι ίδιοι, (παιδιά & ενήλικες) χρήζουν λογοθεραπευτικής παρέμβασης, τόσο των εν ενεργεία όσο και των εν αποστρατεία, ως εξής:
Παροχή δωρεάν 1ης συνάντησης στα πλαίσια της επικείμενης συνεργασίας μας, όπου θα λαμβάνει χώρα η κλινική διαδικασία της αξιολόγησης με τους απαραίτητους ελέγχους, η λήψη ιστορικού, καθώς και συζήτηση σχετικά με τα απαραίτητα βήματα που θα ακολουθηθούν για την έναρξη της θεραπευτικής διαδικασίας
Παροχή επιπλέον δωρεάν συνεδριών σε μηνιαία βάση, οι οποίες θα κυμαίνονται από 1 έως 3 επιπλέον συνεδρίες, ισόποσες του αριθμού των συνεδριών που θα συμφωνηθεί και θα λαμβάνουν χώρα ανά εβδομάδα. Διευκρινίζεται πως για την πραγματοποίηση των προαναφερθέντων δωρεάν συνεδριών, θα πρέπει οι τακτικές εβδομαδιαίες συνεδρίες να διακατέχονται από συνέπεια και να πραγματοποιούνται, όπως θα έχουν συμφωνηθεί. Σε περίπτωση αναβολής των τακτικών εβδομαδιαίων συνεδριών, είτε από την πλευρά μου ως λογοθεραπεύτρια είτε από την πλευρά των θεραπευόμενων, οι συνεδρίες λογοθεραπείας ΔΕΝ χάνονται, αλλά μεταφέρονται σε επόμενο ή προηγούμενο χρονικό διάστημα, και πραγματοποιούνται κανονικά.
Δωρεάν επαναξιολόγηση στα πλαίσια εξέλιξης της λογοθεραπευτικής παρέμβασης, στην οποία επανακαθορίζονται οι στόχοι και το πρόγραμμα λογοθεραπείας που θα ακολουθηθεί εκ νέου, με βάση την εξέλιξη και την πορεία του θεραπευόμενου. Η επαναξιολόγηση αυτή, θα λαμβάνει χώρα σύμφωνα με το χρονικό διάστημα της λογοθεραπείας που έχει συνταγογραφηθεί από τον θεράποντα ιατρό και θα είναι αντίστοιχή του. Δηλαδή, 1 επαναξιολόγηση κατά το πέρας του χρονικού διαστήματος που συνταγογραφήθηκε αρχικά.
Η τιμή της κάθε τακτικής εβδομαδιαίας συνεδρίας, δε θα ξεπερνά τα 25 ευρώ.
Οι επισκέψεις πραγματοποιούνται αποκλειστικά κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας στο κινητό που αναγράφεται και στον επαγγελματικό χώρο μου.

Με Εκτίμηση,

Μπουραζάνη Θεοδώρα