Αναφορά προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας για τη Βαθμολογική Προαγωγή Αποφοίτων ΑΣΣΥ

O Βουλευτής του ΚΙΝΑΛ κ. Κεγκέρογλου Βασίλειος κατέθεσε σχετική αναφορά για τη Βαθμολογική Προαγωγή Αποφοίτων ΑΣΣΥ (Τάξεως 1993)

Οι απόφοιτοι ΑΣΣΥ Τάξεως 1993 με βάση την κείμενη νομοθεσία και εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις (κτήσης χρόνου υπηρεσίας και συμπλήρωσης των ετών παραμονής στον κατεχόμενο βαθμό) προάγονται στο βαθμό του Λοχαγού και αντιστοίχων από 01 Δεκ 20.

Δυστυχώς όμως, παρότι έχει παρέλθει ικανό χρονικό διάστημα, επαρκέστατο ώστε η κανονιστικώς δρώσα Διοίκηση να δρομολογήσει τις απαιτούμενες ενέργειες, δεν διαφαίνεται «φως στον ορίζοντα», σε αντίθεση με την Π.Α που μερίμνησε για την έγκαιρη απονομή της βαθμολογικής προαγωγής στους εμπλεκόμενους συναδέλφους.

Αναρωτιέται και εξανίσταται όμως κανείς γιατί δε συμβαίνει ο ίδιο για τους συναδέλφους του Σ.Ξ. Οφείλεται άραγε σε αβλεψία των αρμοδίων υπηρεσιακών παραγόντων, ίσως λόγω φόρτου εργασίας ή πρόκειται για γραφειοκρατικής φύσεως αγκύλωση;

Μια πρώτη ανάγνωση των όσων συμβαίνουν μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το πρόβλημα οφείλεται στην πάγια προσκόλληση της Υπηρεσίας, η οποία οχυρωμένη πίσω από στείρες ερμηνείες του θεσμικού πλαισίου, επιμένει να ενεργεί απολύτως θεσμικά, υλοποιώντας σε πράξη το «γράμμα» του νόμου και όχι διερμηνεύοντας την ουσία του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, υπό ανθρωκεντρικό πρίσμα.

Ο ΣΑΣΜΥ απέστειλε έγγραφο προς την πολιτική και φυσική ηγεσία του ΥΠΕΘΑ, προκειμένου να αποκατασταθεί η ομαλότητα και η τάξη, ζητήματα ουσιώδους σημασίας για το Στράτευμα.