Όλες οι λεπτομέρειες για τις εξετάσεις για το βαθμό του Αρχιφύλακα

Ανάρτηση τού Παναγιώτη Δροσσίδη: Προκήρυξη εξετάσεων για το βαθμό του Αρχιφύλακα (120) θέσεων, προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι 13-07-2020. Ημερομηνία έναρξης των εξετάσεων το
Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2020.