Όλη η προκήρυξη για τις Σχολές της Πυροσβεστικής


Διαβάστε την προκήρυξη του Διαγωνισμού για την εισαγωγή φοιτητών στη Σχολή Αξιωματικών και σπουδαστών στη Σχολή Πυροσβεστών, της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, με το σύστημα των
εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο, το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021.
Δείτε την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ