Γραμματεία Ανθυπαστυνόμων - Αξιωματικών δημιούργησε η Ένωση Αξιωματικών Αττικής

Η Ένωση Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Αττικής  (ΕΝ.ΑΞΙ.Α) δημιούργησε Γραμματεία Ανθυπαστυνόμων - Αξιωματικών Ν.3686/2008, με σκοπό να καταγράψει και να καταθέσει επίσημα
τις θέσεις της κατηγορίας αυτής των μελών μας, σχετικά με τα διαχρονικά θέματα του βαθμολογίου, του ασφαλιστικού και του καθηκοντολογίου τους καθώς και με άλλα προβλήματα που  τυχόν θα ανακύψουν.
Ο ρόλος της Γραμματείας είναι επικουρικός και συμβουλευτικός προς το προεδρείο και το Δ.Σ. της Ένωσης μας.
Τα μέλη της Γραμματείας είναι:
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ              Φώτιος
ΣΗΦΑΚΗΣ                    Αντώνιος
ΤΣΙΒΕΛΕΚΑΣ              Γρηγόριος
ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ          Παναγιώτης
ΛΟΥΚΕΡΗΣ                  Παναγής
Για το   Δ.Σ.

Ο

Ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ Κανέλλος

ΜΑΝΤΖΙΩΡΟΣ Ευάγγελος