Δράση Αστυνομικών για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου: Είμαστε περήφανοι ΛΟΑΤΚΙ άτομα


Αναδημοσιεύουμε από τη σελίδα Police Action - Δράση Αστυνομικών για τα Δικαιώματα του ΑνθρώπουΗ Ευρωπαϊκή Ένωση LGBT Αστυνομικών, μέλος της οποίας είναι το Σωματείο
μας, συνεχίζει τον αγώνα της ενάντια στα Εγκλήματα Μίσους παρά την τρέχουσα πανδημία.
Η EGPA συνεχίζει την:
- Εκπαίδευση Ευρωπαίων Αστυνομικών για τη βελτίωση της ανταπόκρισης στα ΛΟΑΤ θύματα εγκλημάτων μίσους και μέτρα πρόληψης σε συνεργασία με το Συμβούλιο της Ευρώπης.
- Παροχή εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης στα LGBT Δικαιώματα σε αστυνομικές ακαδημίες.
- Προετοιμασία του αναβληθέντος Ευρωπαϊκού Συνεδρίου ΛΟΑΔ Αστυνομικών στη Θεσσαλονίκη τον Ιούνιο του 2021.
- Προετοιμασία για την Ετήσια Γενική Συνέλευση το Νοέμβριο του 2020.
- Ενθάρρυνση της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας να ζητήσει βοήθεια από την Αστυνομία και να συνεργαστεί μαζί μας για την αντιμετώπιση του Εγκλήματος Μίσους.
Αυτό είμαστε και τα κάνουμε για τους Ευρωπαίους Πολίτες μας!
Είμαστε περήφανοι που είμαστε Αστυνομικοί, είμαστε περήφανοι ΛΟΑΤΚΙ άτομα και είμαστε υπερήφανοι που είμαστε φίλοι σας.