Τί είπαν Γκελεστάθη - Χρυσοχοΐδης

Ανάρτηση της Ιωάννης Γκελεστάθη: Είχα την χαρά να πραγματοποιήσω την πρώτη μου επίσκεψη με την ιδιότητα της Επικεφαλής Θεματικού Τομέα Προστασίας του Πολίτη της Νέας
Δημοκρατίας με αποδέκτη τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κύριο Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Κατά τη διάρκεια της ενδιαφέρουσας συζήτησής μας μιλήσαμε τόσο για τον τρόπο με τον οποίο ο Υπουργός ξεδιπλώνει το σχέδιο της Κυβέρνησης για την Ελληνική Αστυνομία και το Πυροσβεστικό Σώμα όσο και για τον τρόπο με τον οποίο ο Θεματικός Τομέας μπορεί να συνδράμει τον Υπουργό λειτουργώντας αφενός ως φορέας συμβολής στην ανάδειξη του παραγόμενου έργου και αφετέρου ως φορέας συμβολής στη διαμόρφωση των μελλοντικών πολιτικών.