ΕΦΑΠΑΞ: Κατάργηση τής υποχρεωτικής 30ετίας - του Βαγγελή Μαντζιώρου

Διαβάστε κείμενο τού Βαγγέλη Μαντζιώρου, συνδικαλιστή της ΕΛ.ΑΣ: Παρά τις δυσκολίες, που έχουν προκύψει λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, το Δ.Σ.  του Ταμείου μας και οι εργαζόμενοι
αυτού, λειτουργούμε καθημερινά  χρησιμοποιώντας και  την  ψηφιακή  τεχνολογία για την επίλυση τρεχόντων και χρόνιων θεμάτων που απασχολούν τους ασφαλισμένους συναδέλφους μας.
Ένα εξ αυτών των θεμάτων βαίνει προς υλοποίηση με την κατάργηση της υποχρεωτικής 30ετίας για τη χορήγηση της εφάπαξ παροχής στους συναδέλφους που έχουν αποστρατευτεί με λιγότερα από 30 έτη υπηρεσίας.
Με την αμέριστη συμπαράταξη όλων των μελών του Δ.Σ του ΤΕΑΠΑΣΑ και του Προέδρου του Ταξιάρχου κ. ΒΡΑΝΤΖΑ Βασιλείου, ένα χρόνιο αίτημα των συναδέλφων ικανοποιείται με την άμεση δρομολόγηση των διαδικασιών κατάργησης της υποχρεωτικής 30ετίας.
Υπενθυμίζω ότι έχουν προηγηθεί  η μείωση του επιτοκίου της δόσης των νέων δανείων που θα χορηγηθούν τις προσεχείς εβδομάδες από 5,5 % στο 4 %, για τους δανειολήπτες συναδέλφους και η αύξηση του προϋπολογισμού των δανείων, του μεσοπρόθεσμου προγράμματος του Ταμείου μας για τα έτη 2021-2024, που θα έχει ως αποτέλεσμα από το 2021 να ικανοποιούνται όλοι οι συνάδελφοι αιτούμενοι δανείου.
Επιπλέον δρομολογείται ο εξορθολογισμός του Ειδικού Λογαριασμού του Ν. 826/78 (χρηματικά βοηθήματα για λόγους υγείας) και η ένταξη σ΄αυτόν των συναδέλφων που είναι ασφαλισμένοι στο Ταμείο της πρώην Αστυνομίας Πόλεων, καθώς  μέχρι σήμερα είναι ασφαλισμένοι και δικαιούχοι του βοηθήματος, μόνο οι συνάδελφοι του Ταμείου της πρώην Χωροφυλακής.
Οι αγώνες της Ομοσπονδίας μας και των συναδέλφων μας για ένα αυτόνομο και βιώσιμο Ταμείο, αποκούμπι όλων των ασφαλισμένων συναδέλφων μας, συνεχίζονται δυναμικά και αποφασιστικά και κυρίως με γνώση των θεμάτων, η οποία είναι το θεμέλιο επίλυσης τρεχόντων και χρόνιων προβλημάτων.


Ευάγγελος ΜΑΝΤΖΙΩΡΟΣ