Πυροσβεστική: Αναρτήθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα για 1.300 προσλήψεις

Αναρτήθηκαν σήμερα 12 Απριλίου στη σελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος τα οριστικά αποτελέσματα για 1.300 θέσεις πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης. Παράλληλα, αναρτήθηκε
και σχετικός πίνακας με τους υποψηφίους, που θα κληθούν από την αρμόδια Επιτροπή Πρόσληψης ΔΙ.Π.Υ.Ν. ή ΔΙ.Π.Υ. για παραλαβή του Δελτίου Υγειονομικής Εξέτασης και παραπομπή σε ιατρούς Νοσοκομείων, Κέντρων Υγείας, Ιατρείων, Πολυιατρείων, δομών του Εθνικού δικτύου Υγείας ή άλλων μονάδων Υγείας της χώρας, δημόσιων ή ιδιωτικών σύμφωνα με το ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄ της ανωτέρω (α) σχετικής.
Δείτε τα αποτελέσματα ΕΔΩ
Πατήστε το κουμπί "Δείτε το έγγραφο" για να διαβάσετε ολόκληρη την ανακοίνωση.

https://workenter.gr