Στέλιος Σουλιώτης: Αντί για "δώρο" δώστε μας το επικίνδυνο - ανθυγιεινό

Δημοσιεύουμε κείμενο τού Στέλιου Σολυιώτη: Τις τελευταίες ημέρες πολύ λόγος γίνεται για την χορήγηση του Δώρο Πάσχα ή ενός επιδόματος που έπρεπε να δοθεί και στους Αστυνομικούς σαν
ένδειξη αναγνώρισης του έργου και της κοινωνική προσφοράς που παρέχουν . Σίγουρα ένα χρηματικό ποσό ,ανάλογο του ποσού που δόθηκε σε άλλες κοινωνικές ομάδες, θα έδινε μια ανάσα στους Αστυνομικούς .Όμως η ανάσα αυτή θα ήταν προσωρινή και σε διάστημα 15 ημερών ή και μήνα θα έχει εξανεμιστεί. Άποψη μου είναι ότι θα έπρεπε να δώσουμε βαρύτητα σε κάτι πιο σημαντικό που θα έχει μακροπρόθεσμα αποτελέσματα . Έχουν ωριμάσει οι συνθήκες για την αναγνώριση του επαγγέλματος του Αστυνομικού ως επικίνδυνου και ανθυγιεινού . Μια διαχρονική απαίτηση του συνόλου του Αστυνομικού προσωπικού και μια ηθική αναγνώριση της προσφοράς των Αστυνομικών στην κοινωνία.


Στυλιανός ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ
συνδικαλιστής