Δημήτρης Καραγιαννόπουλος: Δεν μειώνονται οι νέες συντάξεις των Σ.Α και Ε.Δ


Κείμενο τού Δημήτρη Καραγιαννόπουλου, συνδικαλιστή της ΕΛ.ΑΣ: Μεγάλη αναστάτωση έχει φέρει στους νέους και εν δυνάμει συνταξιούχους (όσοι έχουν συνταξιοδοτηθεί από 12/5/2016 και
μετά) των Σωμάτων ασφαλείας και  Ενόπλων δυνάμεων άρθρο της ΕΝΥΠΕΚ  που δημοσιεύτηκε σε αρκετά site αστυνομικού και στρατιωτικού ενδιαφέροντος με τίτλο "Μειώνονται οι νέες συντάξεις δημοσίων υπαλλήλων - ένστολων! Εκτός συνταξίμων αποδοχών η προσωπική διαφορά! "
Το συγκεκριμένο άρθρο αναφέρει ότι  σύμφωνα "με τη διάταξη του άρθρου 27 παρ. 1 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ Α’ 176/16-12-2015) προβλέφθηκε ότι σε όλους τους δημοσίους υπαλλήλους, στους οποίους από την εφαρμογή των διατάξεων του Ενιαίου Μισθολογίου προκύπτει βασικός μισθός ή τακτικές μηνιαίες αποδοχές χαμηλότερες από τις καταβαλλόμενες στις 31-12-2015, τότε η διαφορά διατηρείται ως προσωπική.
Εξάλλου με τη διάταξη του άρθρου 155 του ν. 4472/2017 (ΦΕΚ Α’ 74/19-5-2017) που αναφέρεται σε όλα τα Ειδικά Μισθολόγια, συμπεριλαμβανομένων και των Σωμάτων Ασφαλείας, ορίζεται ότι: «Αν από τις ρυθμίσεις των διατάξεων του νόμου αυτού προκύπτουν τακτικές μηνιαίες αποδοχές χαμηλότερες από αυτές που δικαιούταν ο λειτουργούς ή υπάλληλος στις 31-12-2016, η διαφορά διατηρείται ως προσωπική».
Σύμφωνα με την υπ’αριθ. Φ.10042/οικ.15161/349/16-4-2020 εγκύκλιο του υπουργού Εργασίας κ.Ιωάννη Βρούτση που αναφέρεται στο άρθρο 23 του νέου νόμου 4670/2020, στις συντάξιμες αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων στους οποίους έχει εφαρμογή το Ενιαίο Μισθολόγιο, καθώς και σ’αυτές των υπαγομένων στα Ειδικά Μισθολόγια (συμπεριλαμβανομένων και των ενστόλων) ΔΕΝ θα συμπεριλαμβάνεται εφεξής η προσωπική διαφορά."

Η συγκεκριμένη εγκύκλιος  δεν επιφέρει καμία αλλαγή  όπως λανθασμένα αναφέρει στο άρθρο της η  ΕΝΥΠΕΚ μιας και η προσωπική διαφορά δεν υπόκειται σε κρατήσεις και δεν υπολογίζεται στις συντάξιμες αποδοχές σύμφωνα με το άρθρο 3 του 4488/2017
 (Άρθρο 3 Προσδιορισμός συντάξιμων αποδοχών αμειβομένων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4472/2017
1. Από 1.1.2017 οι συντάξιμες αποδοχές, επί των οποίων υπολογίζονται ασφαλιστικές εισφορές, για όσους υπηρετούν ή προσλαμβάνονται στο Δημόσιο με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και αμείβονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4472/2017 (Α΄ 74), είναι οι μηνιαίες τακτικές αποδοχές της παρ. 10 του άρθρου 153 του ν. 4472/2017, με εξαίρεση την προσωπική διαφορά του άρθρου 155 του ν. 4472/2017. 2........)


 Συνεπώς δεν αλλάζει κάτι με την εγκύκλιο και από πουθενά δεν προκύπτει καμία μείωση στις συντάξεις.


Δημήτριος Καραγιαννόπουλος