Διαταγή για την άδεια ειδικού σκοπού των αστυνομικών την περίοδο του Πάσχα

Η ενημέρωση και το έγγραφο από το facebook του συνδικαλιστή Παναγιώτη Αγγελίδη.