Λέγεται αυτό αστυνομικός συνδικαλισμός;


Δεν θα σχολιάσουμε το δημοσιογραφικό ύφος και όχι γιατί θεωρητικά προσκρούει στους κώδικες της συναδελφικής αλληλεγγύης. Δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Ούτε η εμφάνιση του
αστυνομικού συνδικαλιστή -που για τα σάιτ έγινε ζήτημα- μας αφορά. Και αυτής της μορφής ο κοινωνικός ρατσισμός είναι έξω από τα όρια της δικής μας κριτικής. 

Το ζητούμενο είναι τί και πως εκφράζει τα γεγονότα κατά την άποψη του ο αστυνομικός συνδικαλιστής. Ακόμα και σ' εκείνα τα σημεία που πιθανώς τα εκφερόμενα έχουν λογική βάση και συνοχή, χάνονται μπροστά στην συνολική εικόνα. Του λόγου.